ΓΕΚ Τέρνα: «Τρέχουν» οι προσφορές για το ομόλογο

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια που θα αντλήσει η εισηγμένη

ΓΕΚ Τέρνα: «Τρέχουν» οι προσφορές για το ομόλογο

Αρχίζουν σήμερα Τρίτη 27 Μαρτίου και ολοκληρώνονται την Πέμπτη 29 Μαρτίου οι εγγραφές για την ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η έκδοση είναι επταετής και στόχος της εταιρείας είναι η άντληση έως 120 εκατ. ευρώ από το επενδυτικό κοινό.

Το εύρος απόδοσης ορίστηκε μεταξύ 3,85%-4,40%. Θα εκδοθούν έως 120.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ. Ο προσδιορισμός της απόδοσης, της τιμής και του επιτοκίου των ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους.

Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα νέα κεφάλαια που θα αντληθούν από το ομολογιακό δάνειο, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την αναχρηματοδότηση δανεισμού. Συγκεκριμένα, «ποσό €64.642.734 θα διατεθεί άμεσα (εντός δύο μηνών από την είσπραξη των αντληθέντων κεφαλαίων) για τη μερική προπληρωμή του από 01.12.2017 τραπεζικού ομολογιακού δανείου κεφαλαίου, ύψους €193.947.597».

Από το υπόλοιπο ποσό, το μισό θα χρησιμοποιηθεί εντός τριετίας από την είσπραξη των αντληθέντων κεφαλαίων (2018-2020) για την άμεση ή έμμεση (μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή/και δανεισμού, ο οποίος κατά τη λήξη του θα μετατραπεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) συμμετοχή σε έργα που πραγματοποιούνται μέσω συμβάσεων ΣΔΙΤ ή συμβάσεων παραχώρησης, οι οποίες κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου δεν είναι συμβασιοποιημένες και για τη συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλάιου της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ, στην οποία η Εκδότρια συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 51,02% και έμμεσα με ποσοστό 48,98%.

Το άλλο μισό θα χρησιμοποιηθεί για «την κάλυψη αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης τραπεζικού δανεισμού (διευκρινίζεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους της Εταιρείας)».

Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σήμερα κατέχει ηγετική θέση στους τομείς των Υποδομών & Παραχωρήσεων, των Ιδιωτικών Έργων, της Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες και Θερμικές Πηγές, καθώς και ισχυρή παρουσία στους τομείς των Έργων Περιβάλλοντος, των Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων και της Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων, σημειώνουν πηγές από την εταιρεία

Ο όμιλος επένδυσε 2 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της κρίσης ενώ σήμερα απασχολεί 5.000 εργαζόμενους σε 16 χώρες. Παρουσιάζει εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα, παρά τα 10 χρόνια οικονομικής κρίσης που έπληξαν καίρια τη χώρα και δυσανάλογα πολλούς από τους βασικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται.

Οι υψηλές επιδόσεις του οφείλονται στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, στην ισχυρή τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητά του και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική που υλοποιεί με συνέπεια και η οποία εστιάζεται στην εξασφάλιση σταθερών και ανεξάρτητων μεταξύ τους ροών εσόδων σε βάθος δεκαετιών, από υποδομές (παραχωρήσεις μεγάλων αυτοκινητόδρομων, αεροδρομίων κ.ά.), έργα περιβάλλοντος, μεγάλα ενεργειακά έργα (π.χ. αιολικά πάρκα, έργα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας) κ.ά.

Για τον σκοπό αυτό, ο όμιλος αξιοποιεί την ηγετική θέση που έχει κατακτήσει στους τομείς των παραχωρήσεων (με πλειοψηφικές συμμετοχές στη Νέα Οδό - Ιόνια Οδό και την Κεντρική Οδό και συμμετοχή στην Ολυμπία Οδό), της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας (μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και της ΗΡΩΝ) και των υποδομών (ΤΕΡΝΑ), με ανεκτέλεστο ύψους 1,8 δισ. ευρώ, στο οποίο, μάλιστα, δεν περιλαμβάνονται νέες συμβάσεις, ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Αξιοποιεί, επίσης, την κυριαρχία του στην παραγωγή καθαρής ενέργειας μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ως ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος ΑΠΕ και ο μεγαλύτερος επενδυτής σε έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος της τάξης των 1,2 GW στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη με νέα έργα σε Ελλάδα και ΗΠΑ, διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και μέγεθος για συμμετοχή στην παγκόσμια επανάσταση της καθαρής ενέργειας, υπογραμμίζουν πηγές από την εταιρεία.