Τον δρόμο για έκδοση εταιρικού ομολόγου έχει «στρώσει» η ΓΕΚ Τέρνα

Τον δρόμο για έκδοση εταιρικού ομολόγου έχει «στρώσει» η ΓΕΚ Τέρνα

Η έκδοση εταιρικού ομολόγου ύψους έως τα 120 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εάν ισχύσουν οι ημερομηνίες που ήδη έχουν διαρρεύσει, περί δημόσιας προσφοράς στο διάστημα 28-30 Μαρτίου, το εν λόγω ομόλογο θα είναι το πρώτο του 2018 που αφορά στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Συντονιστές και κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς της ΓΕΚ Τέρνα είναι οι Εθνική Χρηματιστηριακή, Αlpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε το εννεάμηνο του 2017 σε 840.038 χιλ. ευρώ με το μερίδιο που προήλθε από την Ελλάδα να αφορά σε 739.220 χιλ. ευρώ, έναντι 618.027 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,6%, κυρίως λόγω των αυξημένου κύκλου εργασιών στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και στον τομέα των Παραχωρήσεων.

Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών προέρχεται από χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αμερικής, ειδικά όσον αφορά τους τομείς των κατασκευών και της ενέργειας.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών που προήλθε από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ανήλθε σε 15.008 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017, έναντι 27.713 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016, συνεισφέροντας κατά 1,74% και 3,3%, αντιστοίχως.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών που προήλθε από χώρες της Μέσης Ανατολής ανήλθε σε 77.979 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017, έναντι 143.654 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016, συνεισφέροντας κατά 9% και 17,1%, αντιστοίχως, και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών που προήλθε από τις ΗΠΑ ανήλθε σε 16.743 χιλ. ευρώ. το εννεάμηνο του 2017, έναντι 18.465 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016, συνεισφέροντας κατά 1,94% και 2,20% αντίστοιχα.

Τέλος, τα Βαλκάνια συνεισέφεραν κατά 2,11% στον κύκλο εργασιών το εννεάμηνο του 2017, έναντι 3,83% το εννεάμηνο του 2016.