Νέες επενδύσεις στη Ρουμανία για το Mr. Jumbo

Αυξημένα εμφανίστηκαν τα κέρδη της εταιρείας

Νέες επενδύσεις στη Ρουμανία για το Mr. Jumbo

Στη δημιουργία νέων καταστημάτων σε Ρουμανία και Βόρεια Ελλάδα ετοιμάζεται πυρετωδώς να προχωρήσει η εταιρεία Jumbo.

Σύμφωνα με την εταιρεία στο τέλος Οκτωβρίου λειτούργησε το νέο ιδιόκτητο υπέρ- κατάστημα στη Suceava, Ρουμανίας 14.500 τ.μ. περίπου.

Οι επενδύσεις στη Ρουμανία συνεχίζονται και αναμένεται να λειτουργήσουν 2 νέα υπέρ – καταστήματα στο Βουκουρέστι μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσης.

Κατά το ίδιο διάστημα αναμένεται να λειτουργήσει και 1 καινούργιο υπέρ-κατάστημα στη Βόρεια Ελλάδα.

Το δίκτυο καταστημάτων Jumbo σήμερα αριθμεί 74 καταστήματα. Από αυτά τα 51 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 9 στη Ρουμανία ενώ ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr το οποίο έχει πλέον εγκατασταθεί σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις προς ανταπόκριση της αυξανόμενης ζήτησης.

Όπως ανακοίνωσε ηJumboκατά το τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2017), οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου είχαν αυξηθεί κατά +12% περίπου, παρότι παρουσιάστηκε μία πτωτική τάση την περίοδο των σχολικών (20 Αυγούστου- τέλος Σεπτεμβρίου).

Έτσι, κατά τη διάρκεια τουεξαμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, δηλαδή από τον Ιούλιο 2017 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017, οι πωλήσεις του Ομίλου σημείωσαναύξηση της τάξεως του +10,22% στα 442,96 εκατομμύρια Ευρώ(από 401,90 εκατομμύρια Ευρώ που ήταν ο τζίρος κατά το αντίστοιχο περσινό διάστημα)

Κατά το εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2017/2018:

  • Συνολικά οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής (χωρίς τις ενδοεταιρικές), σημείωσαν αύξηση 3% περίπου, με τις πωλήσεις των καταστημάτων στηνΕλλάδανα είναι αυξημένες κατά 2% περίπου.
  • Οι πωλήσεις των καταστημάτων στηνΚύπροαυξήθηκαν κατά 5% περίπου
  • Οι πωλήσεις των καταστημάτων στηΒουλγαρίασημείωσαν διψήφια αύξηση ενώ στηνΡουμανίατο ποσοστό ανάπτυξης ήταν διπλάσιο από αυτό της Βουλγαρίας

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Ομίλου, για την οικονομική χρήση Ιούλιος 2017- Ιούνιος 2018, η εκτίμηση της διοίκησης για τις πωλήσεις ανέφερε ότι θα κυμανθούν μεταξύ 6%-9%, ενώ η αρχική εκτίμηση για τα κέρδη ήταν ότι θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με αυτά της χρήσης 2016/2017.

ΗJumboεκτιμάότι καιτα κέρδηθα σημειώσουν αύξηση που θα κυμανθεί σε ποσοστό κοντά στο ποσοστό αύξησης του τζίρου του Ομίλου.

Αναφορικά με την πρόσφατη έγκριση, με αυξημένη πλειοψηφία, της Γενικής Συνέλευσης στην πρόταση της διοίκησης γιαέκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου,η διοίκηση της εταιρείας σεβόμενη και τα επιχειρήματα των μετόχων μειοψηφίας, αποφάσισενα μην προχωρήσει τελικάστην έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου αλλά αντ' αυτού να προχωρήσει με την εναλλακτική του απλού ομολογιακού δανείου στα χνάρια του υφιστάμενου δανείου που λήγει στον Μάιο του 2019.