Σύμβαση με τον ESM υπέγραψε η Uni Systems

Σύμβαση με τον ESM υπέγραψε η Uni Systems

Η διάρκεια της σύμβασης πλαίσιο είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης δύο επιπλέον ετών, ενώ ο κύριος τόπος παροχής υπηρεσιών είναι οι εγκαταστάσεις του ESΜ στο Λουξεμβούργο.

Σύμβαση πλαίσιο με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) υπέγραψε η Uni Systems για την υλοποίηση έργου υπηρεσιών πληροφορικής, με στόχο την υποστήριξη διαφορετικών επιχειρησιακών τομέων και δραστηριοτήτων του θεσμικού οργάνου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η σύμβαση πλαίσιο καλύπτει την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής όπως συμπεριλαμβάνονται στο LOT2, και συγκεκριμένα στους τομείς των χρηματοοικονομικών συστημάτων πληροφορικής, ασφάλειας συστημάτων, αρχιτεκτονικής και υποδομών, διαχείρισης υπεργολάβων υπηρεσιών και υπηρεσιών cloud, ανάπτυξης εφαρμογών, πλατφορμών ERP και εφαρμογών Microsoft.

Η διάρκεια της σύμβασης πλαίσιο είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης δύο επιπλέον ετών, ενώ ο κύριος τόπος παροχής υπηρεσιών είναι οι εγκαταστάσεις του ESΜ στο Λουξεμβούργο.

«Ο ESM είναι ένας πλήρως δομημένος οργανισμός που αξιοποιεί σύγχρονες μεθόδους προκειμένου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις εκατοντάδες δισεκατομμυρίων που δανείζει σε χώρες που συμμετέχουν σε προγράμματα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τον οργανισμό να βασίζεται σε ασφαλή και άρτια τεχνολογικά συστήματα», δήλωσε ο κ. Γιάννης Λουμάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Uni Systems. Και συνέχισε υπογραμμίζοντας: «Είναι τιμή για εμάς να έχουμε επιλεγεί από τον ESM προκειμένου να υποστηρίξουμε την αποστολή του και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντι στον πελάτη».