Πωλείται η ιστορική Hellenic Steel

Το σχέδιο και οι πληροφορίες για το «κλείσιμο»

Πωλείται η ιστορική Hellenic Steel

Σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εξαγορά της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Χάλυβος (Hellenic Steel) προχώρησαν οι εκκαθαριστές της εταιρίας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι αγοραστές θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου στην σύμβουλο Deloitte, προκειμένου να αποκτήσουν εν συνεχεία πρόσβαση στο Virtual Data Room και να υποβάλουν τις τελικές δεσμευτικές προσφορές. Η πώληση, όπως προβλέπεται, μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της προ-πτωχευτικής διαδικασίας του νόμου 4446/2016 και των άρθρων 106β και 106δ.

Υπενθυμίζεται ότι η Hellenic Steel, ηγέτιδα στον κλάδο του χάλυβα και ο μοναδικός παραγωγός στον τομέα της ψυχρής έλασης στην Ελλάδα.

Το θέμα έγινε γνωστό μετά από επιστολή των εργαζομένων της εταιρίας στον τότε πρωθυπουργό Α. Σαμαρά, οι οποίοι ζητούσαν την λήψη μέτρων προκειμένου η εταιρία να μην «κατεβάσει ρολά».

Οι εργαζόμενοι ζητούσαν από την ελληνική κυβέρνηση να μεσολαβήσει στην ιταλική κυβέρνηση και στη μητρική εταιρεία ILVA ώστε να αποτραπεί η εκκαθάριση της ελληνικής εταιρείας και να δοθεί παράταση χρόνου για να αναζητηθούν άλλες λύσεις (αγοραστές, επενδυτές, κ.α.)

Η Hellenic Steel δεν είχε οικονομικά προβλήματα, αντίθετα είχε ικανοποιητικό όγκο παραγγελιών. Όμως είχε προβλήματα η μητρική ILVA, η οποία τον Ιούνιο του 2013 τέθηκε υπό επιτροπεία λόγω σοβαρών προβλημάτων πρόκλησης περιβαλλοντικής ρύπανσης της μονάδας του Τάραντα και επί του παρόντος τελεί υπό τη διαχείριση έκτακτου, ο οποίος διορίστηκε από την ιταλική κυβέρνηση.

H ILVA αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια κρίση εισοδημάτων και ρευστότητας, η οποία οφείλεται σε σοβαρές διαχειριστικές ζημιές που καταγράφηκαν τα τελευταία δύο χρόνια.

Έτσι, προς πώληση τίθεται όλο το ενεργητικό της εταιρίας και όχι μόνο τα πάγια. Ο αγοραστής πρέπει να καταβάλει το τίμημα ενιαία και χωρίς αιρέσεις, θα επιβαρύνεται με πρόσθετα κόστη για την επανεκκίνηση και τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου, αλλά όχι με τις υποχρεώσεις που έχει η Hellenic Steel προς τους πιστωτές της. Τα χρέη προς τους πιστωτές κινούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, στα 75 εκατ. ευρώ και πρόκειται να καλυφθούν από τους εκκαθαριστές μέσω του τιμήματος της πώλησης. Σημειώνεται ότι η επιχείρηση δεν έχει οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.