ΒΙΣ: Με 74,61% η Hellenic Quality Foods - Μηδένισε η ΦΑΓΕ

ΒΙΣ: Με 74,61% η Hellenic Quality Foods - Μηδένισε η ΦΑΓΕ

Η εταιρεία ΦΑΓΕ ΑΕ κατέχει πλέον ποσοστό, σε δικαιώματα ψήφου, 0,000% της εταιρείας ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ από 7,098% που κατείχε, πριν από τη συναλλαγή.

Στο 74,617% ανήλθε το ποσοστό της Hellenic Quality Foods AET στην ΒΙΣ, ενώ στο 0% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ΦΑΓΕ.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
Η εταιρεία Hellenic Quality Foods AET κατέχει πλέον ποσοστό, σε δικαιώματα ψήφου, 74,617% της εταιρείας ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ, από 67,519% που κατείχε, πριν από τη συναλλαγή.
Η εταιρεία ΦΑΓΕ ΑΕ κατέχει πλέον ποσοστό, σε δικαιώματα ψήφου, 0,000% της εταιρείας ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ από 7,098% που κατείχε, πριν από τη συναλλαγή.