Οι νέες κινήσεις που ετοιμάζει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Το σχέδιο της εταιρείας

Οι νέες κινήσεις που ετοιμάζει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

 

Την έκδοση εταιρικού ομολόγου μελετάει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος έχει επιλέξει το σχήμα των συντονιστών κύριων αναδόχων και έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό στο σκέλος της προετοιμασίας του σχετικού φακέλου και του ενημερωτικού δελτίου.

Σε μεγάλο βαθμό ο χρόνος όπου θα πραγματοποιηθεί η έκδοση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το γενικότερο περιβάλλον στην εγχώρια αγορά, ιδιαίτερα από τη στιγμή που θα επιλεγεί η εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κύκλοι του ομίλου εκτιμούν ότι πιθανότερο σενάριο είναι η έκδοση να πραγματοποιηθεί με το νέο έτος. Αυτό που δεν αναμένεται να μεταβληθεί, εκτός σημαντικού απρόοπτου, είναι το ύψος της έκδοσης που τοποθετείται άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η θυγατρική του ομίλου, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, πέρυσι συγκέντρωσε κεφάλαια 60 εκατ.ευρώ από τη διάθεση 60.000 κοινών ανώνυμων ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς. Η ευρεία ανταπόκριση του κοινού στη συγκεκριμένη έκδοση είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,57 φορές. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από τους επενδυτές ανήλθε σε 154,4 εκατ. ευρώ, ενώ η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,85%.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2017, ο όμιλος πραγματοποίησε πωλήσεις 604,6 εκατ. ευρώ( έναντι 580,8 εκατ. ευρώ το α' εάμηνο του 2016) αυξημένες κατά 4,1% και κατέγραψε σημαντική αύξηση της καθαρης κερδοφορίας κατά 48,3 εκατ.ευρώ (35,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 24 εκατ. ευρώ). Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 463 εκατ. ευρώ και τα τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 636 εκατ. ευρώ.