Η Lamda, τα κέρδη και το deal με τη Värde

Οι στόχοι της εταιρείας

Η Lamda, τα κέρδη και το deal με τη Värde

Νέα κέρδη αναμένεται να φέρει στην εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Lamda Development η συμφωνία με την Värde Partners για την είσοδό της στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής εταιρείας Lamda malls.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της εισηγμένης, το τίμημα, που κατέβαλε Värde, η αναμένεται να αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω λόγω της κερδοφορίας των εταιριών κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την υπογραφή της συμφωνίας μέχρι και την ολοκλήρωση της.

Βάσει της σχετικής συμφωνίας, η Värde (μέσω της 100% θυγατρικής της Wert Blue SarL) την 1/6/2017 κατέβαλε το ποσό των 61,3 εκ. ευρώ για την απόκτηση του 31,7% της Lamda malls, η οποία κατέχει τις μετοχές των εταιρειών Lamda Δομή Α.Ε. και Πυλαία Α.Ε. και στις οποίες ανήκουν τα Εμπορικά Κέντρα Golden Hall και Mediterranean Cosmos, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι στόχος της Lamda Development είναι το χαρτοφυλάκιο του νέου σχήματος να ξεπεράσει σε αξία το 1 δισ. ευρώ, με την αξία του να τοποθετείται σε 750 εκατ.ευρώ, μετά την εισφορά του mall Athens στην Lamda malls.