Πώς θα δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ανάπτυξη» του ΟΠΑΠ

Πώς θα δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ανάπτυξη» του ΟΠΑΠ
Ο ΟΠΑΠ δίνει νέα πνοή στις εγχώριες εταιρίες μέσω του προγράμματος «Επιχειρηματική Ανάπτυξη».

Δηλώσεις συμμετοχής

Όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο somethingbetter.gr. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων διαρκεί από την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου [ώρα λήξης- 12:00 το βράδυ].

Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ανάπτυξη» του OΠΑΠ απευθύνεται σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους. Ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε κλάδους στους οποίους η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα -όπως ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών- αλλά και σε κλάδους με προοπτική ανάπτυξης, όπως οι νέες τεχνολογίες.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν οικονομική δραστηριότητα, η οποία μεταφράζεται σε ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ €100.000 και €50 εκατομμυρίων και μέχρι 250 εργαζόμενους.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Μέσω του προγράμματος «Επιχειρηματική Ανάπτυξη» του Οργανισμού, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συμμετέχουν θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα, πληροφορίες καθώς και σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο, που θα τις βοηθήσει να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να εξελιχθούν σε μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις που καινοτομούν, εξάγουν, αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο τους και κατ' επέκταση δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Ειδικότερα, οι άξονες που θα υποστηριχθούν μέσω του προγράμματος είναι:

• προοπτικές σε διεθνείς αγορές

• πρόσβαση σε επενδύσεις και δανεισμό

• στρατηγική καθοδήγηση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, branding και επικοινωνίας.

Μπείτε στον ιστότοπο εταιρικής υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ https://somethingbetter.gr/ και δείτε όλες τις πληροφορίες για τα κριτήρια, τη διαδικασία υποβολής αίτησης, επιλογής, συμμετοχής καθώς και το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ», που υλοποιείται σε συνεργασία με το ελληνικό σκέλος του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού Endeavor.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ