KLEEMANN: Πάνω από 70% τα δικαιώματα ψήφου της MCA ORBITAL HOLDINGS

KLEEMANN: Πάνω από 70% τα δικαιώματα ψήφου της MCA ORBITAL HOLDINGS
Σε αγορές μετοχών της KLEEMANN HELLAS προχώρησε πρόσφατα η MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD με αποτέλεσμα να κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 16.754.009 μετοχές και περίπου 70,85% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 21/09/16 της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD (ο Προτείνων) για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρία) που δεν κατέχει, ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα γνωστοποιεί τα κατωτέρω:  Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας: Κατά την 22/09/16, ο Προτείνων απέκτησε εξακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα τέσσερις (652.794) κοινές μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,76% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 2,02 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 1.318.643,88 Ευρώ. Κατά την 23/09/16, ο Προτείνων απέκτησε διακόσες τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριάντα τρείς (204.633) κοινές μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,87% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 2,02 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 413.358,66 Ευρώ.   Πριν τις ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων κατείχε δεκαπέντε εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα δύο  (15.896.582) μετοχές της Εταιρίας  και περίπου 67,22% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα δεκαέξι εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες και εννέα  (16.754.009) μετοχές και περίπου 70,85% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Αφού ληφθεί υπόψη η ανωτέρω απόκτηση, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, (ήτοι κκ. Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Νικολάου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Μενέλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Μενελάου και Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Μενελάου) κατέχουν συνολικά δεκαέξι εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες και εννέα  (16.754.009) μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου στο 70,85% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.