Ποια εισηγμένη ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το ΧΑ

Ποια εισηγμένη ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το ΧΑ
Στην MCA Orbital Global Holdings LTD, εταιρεία δικών τους συμφερόντων, μεταβίβασαν το 67,22% των μετοχών που κατέχουν στην Kleemann Hellas επτά μέλη της οικογένειας Κουκούντζου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ουσιαστικά, τα μέλη της οικογένειας Κουκούντζου που έλεγχαν την εισηγμένη εταιρεία άμεσα ως φυσικά πρόσωπα, την ελέγχουν πλέον έμμεσα μέσω της MCA Orbital Global Holdings LTD, που, σύμφωνα με πληροφορίες, εδρεύει στην Κύπρο. Μετά την παραπάνω μεταβίβαση του 67,22% των τίτλων της Kleemann Hellas θα ακολουθήσει δημόσια πρόταση από την MCA Orbital Global Holdings LTD για την απόκτηση της πλειοψηφίας των τίτλων της εισηγμένης εταιρείας (τουλάχιστον 90%).

Εάν η δημόσια πρόταση επιτύχει, θεωρείται βέβαιο πως θα ακολουθήσει η διαγραφή της Kleemann Hellas από το ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό.Οι επτά μέτοχοι αντάλλαξαν τις μετοχές τους στις 19 Σεπτεμβρίου με μετοχές εκδόσεως της MCA Orbital Global Holdings LTD, σε εκτέλεση Συμφωνίας Ανταλλαγής Μετοχών που υπεγράφη την ίδια μέρα.

Ως εκ τούτου, η MCA Orbital Global Holdings LTD απέκτησε συνολικά 15.896.582 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν στο σύνολο των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας που κατείχαν οι μέτοχοι, ήτοι ποσοστό 67,22% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ως άνω ανταλλαγής των μετοχών, η MCA MCA Orbital Global Holdings LTD ελέγχεται αποκλειστικά από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα.