Τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Μυτιληναίος για το 2015

Τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Μυτιληναίος για το 2015
Το 2015 ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παρέμεινε σταθερά σε τροχιά ανάπτυξης και συνέχισε να ενισχύει τη θέση του και στις τρεις βασικές δραστηριότητες εστιάζοντας στην είσοδο σε νέες αγορές στον Τομέα των Έργων EPC, στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Τομέα Μεταλλουργίας και στην ενδυνάμωση της παρουσίας της PROTERGIA στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος το 2015 κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €1.383 εκατ. έναντι €1.233 εκατ. το 2014 (αύξηση 12,2%). Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €234,4 εκατ. από €253,9 εκατ. το 2014 (μείωση 7,7%), ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €47,6 εκατ., έναντι €64,9 εκατ. το προηγούμενο έτος (μείωση 26,7%).

Η συγκεκριμένη επίδοση υπογραμμίζει το ανθεκτικό προφίλ του Ομίλου αλλά, ταυτόχρονα, αντικατοπτρίζει την πίεση που επέφερε μια σειρά από ανασταλτικούς παράγοντες όπως το αδύναμο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της ενεργειακής και βιομηχανικής πολιτικής, οι αρνητικές εξελίξεις στις διεθνείς αγορές των εμπορευμάτων (commodities) και η επιβράδυνση επενδύσεων σε νέα ενεργειακά έργα λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων σε διάφορες αγορές.

Αναλυτικά, σχετικά με τους επιμέρους τομείς δραστηριότητας, ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, παρά την έντονη πτώση των τιμών Αλουμινίου μετά το Α’ τρίμηνο, κατέγραψε αυξημένη επίδοση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €549,4 εκατ., έναντι €470,8 εκατ. το 2014. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €98,0 εκατ., έναντι €87,0 εκατ. το 2014.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη υψηλή επίδοση πραγματοποιείται σε μία συγκυρία ιδιαίτερα αδύναμων τιμών Αλουμινίου, όπως και όλων των commodities, που διαμορφώθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι ετών, λόγω κυρίως της ανησυχίας για επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης των αναδυόμενων οικονομιών και ιδιαίτερα της Κίνας.

Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, ο Όμιλος, έχει ήδη από την αρχή του 2015, προσαρμόσει τη στρατηγική του μέσα από την υλοποίηση του νέου προγράμματος Excellence το οποίο εστιάζει στον περιορισμό του κόστους παραγωγής και στην εντατικοποίηση των επενδύσεων με στόχο τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας της Αλουμίνιον της Ελλάδος, θέτοντας τις βάσεις για ισχυρές οικονομικές επιδόσεις τα επόμενα έτη.

Οι αρνητικές επιπτώσεις από την υποχώρηση των τιμών του Αλουμινίου αντισταθμίστηκαν επίσης εν μέρει από τη σημαντική μείωση των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου, κόστους πρώτων υλών, μεταφορικών, αλλά και την ενίσχυση της ισοτιμίας ΔΟΛ. ΗΠΑ / ΕΥΡΩ που ευνοεί, ιδιαίτερα, πλήρως καθετοποιημένους παραγωγούς, όπως η Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Στον Τομέα Έργων EPC, η ΜΕΤΚΑ, το 2015, για ακόμα ένα έτος κατόρθωσε να επιτύχει ιδιαίτερα ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, παρά το ασταθές περιβάλλον που διαμορφώθηκε στις αγορές της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής και τη συνεχιζόμενη αδυναμία της εγχώριας αγοράς η οποία εισέφερε λιγότερο από το 14% του κύκλου εργασιών ο οποίος διαμορφώθηκε στα €668,0 εκατ. έναντι €609,3 εκατ. το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €116,4 εκατ. από €103,9 εκατ. το 2014. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €68,9 εκατ. έναντι €90,2 εκατ. το 2014. Η επιτυχημένη εκτέλεση του νέου έργου που έχει αναλάβει η εταιρεία στην Γκάνα ενίσχυσε σημαντικά τις οικονομικές επιδόσεις στο Δ’ Τρίμηνο, πιστοποιώντας παράλληλα τη δυναμική είσοδο της ΜΕΤΚΑ στην αναπτυσσόμενη ενεργειακή αγορά της Υποσαχάριας Αφρικής. Ταυτόχρονα, η σύσταση της METKA – EGN, με έδρα το Λονδίνο, και η ανάληψη σημαντικών έργων σε Αγγλία και Πουέρτο Ρίκο σηματοδοτεί τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στα έργα ηλιακής ενέργειας σε διεθνές επίπεδο και δημιουργεί θετικές προοπτικές για την ανάληψη νέων συμβάσεων.

Ο Τομέας Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €187,1 εκατ. το 2015, έναντι €167,5 εκατ. το 2014. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €22,4 εκατ. έναντι €74,3 εκατ., σε σύγκριση με το 2014, μείωση που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μη θέσπιση του νέου μηχανισμού διασφάλισης ευελιξίας το 2015, και, συνεπώς, στη μη είσπραξη αμοιβής για την ισχύ που προσέφεραν οι μονάδες στο σύστημα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η μείωση των τιμών φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την υψηλή αποδοτικότητα των μονάδων του Ομίλου και τη δυνατότητα προμήθειας φυσικού αερίου από την αγορά LNG, συνετέλεσε στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 23% το 2015, ξεπερνώντας τις 2,3 εκατ. MWh. Παράλληλα, η PROTERGIA συνέχισε να ενδυναμώνει με γοργούς ρυθμούς την παρουσία της στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνοντας ταχύτατα το μερίδιό της κατά τη διάρκεια του 2015. Η αναμενόμενη περαιτέρω καθοδική πορεία των τιμών του φυσικού αερίου και η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στην ενεργειακή αγορά για την ευθυγράμμιση με τις πολιτικές της ΕΕ, ενισχύουν τις προοπτικές για σημαντική αύξηση της παραγωγής των μονάδων του Ομίλου, αλλά και την περαιτέρω διείσδυση της PROTERGIA στη λιανική αγορά.

Η στρατηγική διαφοροποίησης, εξωστρέφειας και διατήρησης αυξημένης ρευστότητας δίνει τη δυνατότητα στον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να απορροφά με επιτυχία την πίεση που επιφέρει η τρέχουσα συγκυρία. Για το επόμενο διάστημα, η στρατηγική του Ομίλου θα εξακολουθήσει να εστιάζει στην εδραίωση της PROTERGIA στην εγχώρια αγορά ενέργειας, στην ανάληψη νέων συμβάσεων σε αγορές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες από τη ΜΕΤΚΑ και στη συνέχιση των βιομηχανικών επενδύσεων διασφαλίζοντας σημαντικό πλεονέκτημα κόστους για την Αλουμίνιον της Ελλάδος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ