Η «Πλαίσιο», το νέο «παλάτι» στη Δάφνη και το μέρισμα «ανάσα»

Η «Πλαίσιο», το νέο «παλάτι» στη Δάφνη και το μέρισμα «ανάσα»
Τη διατήρηση της υγιούς χρηματοοικονομικής διάρθρωσής της, παρά τις ισχυρές πιέσεις σε κερδοφορία και πωλήσεις λόγω κεφαλαιακών ελέγχων και περιορισμού της καταναλωτικής δαπάνης, κατάφερε να πετύχει κατά την οικονομική χρήση του 2015 η Πλαίσιο, η διοίκηση της οποίας προτείνει μέρισμα στα οκτώ λεπτά του ευρώ ανά μετοχή. Η εταιρεία προχωρά στην υλοποίηση νέου υπερκαταστήματος στη Δάφνη, επένδυση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά οι πωλήσεις της Πλαίσιο διαμορφώθηκαν στα 272 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 8,6%, πτώση που περιορίστηκε στο 3,1% κατά το 4ο και σημαντικότερο τρίμηνο του έτους. Τα EBITDA και EBIT διαμορφώθηκαν στα 12,4 εκατ. ευρώ και 9,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, από 25,8 εκατ. ευρώ και 23,3 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας, όπως σημειώνει η εταιρεία, τη μικρότερη μείωση του κόστους πωληθέντων έναντι των πωλήσεων και τη διατήρηση των λειτουργικών εξόδων στα ίδια επίπεδα με τη χρήση 2014.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 9,3 εκατ. ευρώ έναντι 22,3 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν στα 6,7 εκατ. ευρώ από 16,1 εκατ. ευρώ. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γεώργιος Γεράρδος τόνισε πως «το 2015 υπήρξε, ομολογουμένως, μια από τις δυσκολότερες χρονιές για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Είμαστε ωστόσο ικανοποιημένοι που, εν μέσω των συνθηκών αυτών, είμαστε η εξαίρεση στον κλάδο μας και πετύχαμε κέρδη πριν από τη φορολογία που προσέγγισαν τα 10 εκατ. ευρώ.

Πρέπει να επισημάνουμε, τέλος, ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα, η αποτίμηση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο δεν υπερβαίνει παρά ελάχιστα τα ίδια κεφάλαιά της. Σε σχέση με τη μερισματική πολιτική, σταθμίζοντας την εξαιρετική ρευστότητα που διαθέτουμε και την προσπάθεια της διοίκησης για συνεχή ικανοποίηση των μετόχων, προτείνουμε τον περιορισμό μεν του ύψους του μερίσματος στα οκτώ ευρωλεπτά ανά μετοχή, που όμως συνιστά απόδοση της τάξης του 2% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής, διπλάσια του σημερινού επιτοκίου καταθέσεων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ