Υπέρ της θεσμικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των διοικητικών αρχών τάσσεται ο ΣΕΒ

Υπέρ της θεσμικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των διοικητικών αρχών τάσσεται ο ΣΕΒ
Υπέρ της θεσμικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των διοικητικών αρχών και ιδίως αυτών που έχουν την ευθύνη ρύθμισης ή εποπτείας της επιχειρηματικής λειτουργίας, τάσσεται ο ΣΕΒ με σημερινή ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει, η ανεξαρτησία αυτή αποτελεί προϋπόθεση για το άνοιγμα των αγορών, την πραγματοποίηση επενδύσεων και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας καθώς για τον επενδυτή οι Ανεξάρτητες Αρχές ταυτίζονται με την τήρηση των νόμων, την ασφάλεια δικαίου και τη συνέχεια της διοίκησης.

Ο ΣΕΒ τονίζει ακόμη ότι :

- Οι Ανεξάρτητες Αρχές παρεμβάλλονται μεταξύ κράτους και αγοράς και δεν αποτελούν «διεύθυνση» ή «τμήμα» του εποπτεύοντος Υπουργείου.

- Η «αποπολιτικοποίηση» της δημόσιας διοίκησης και των ανεξάρτητων Αρχών αποτελεί μείζονα προτεραιότητα.

Σε αντίθετη κατεύθυνση, καταλήγει ο ΣΕΒ, κινούνται ο στοχευμένος εξοβελισμός μελών των Ανεξάρτητων Αρχών, η επιλογή μελών των Αρχών χωρίς τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων που θα διασφαλίζουν την ειδική επιστημονική τους κατάρτιση και η τοποθέτηση προσώπων που αν και δεν έχουν συγγενική σχέση, έχουν πολιτική εξάρτηση από τα αρμόδια Υπουργεία.

Επίσης η προσπάθεια εισαγωγής πρόβλεψης, που καθιστούσε πειθαρχικό παράπτωμα για τα στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού «…τη μη συμμόρφωση με απόφαση ή πράξη του αρμόδιου Υπουργού», η οποία τελικά αποφεύχθηκε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ