Πόσο υπολογιστές χρησιμοποιήσαν οι επιχειρήσιες το 2015

Πόσο υπολογιστές χρησιμοποιήσαν οι επιχειρήσιες το 2015
Από το 2014 η ευρύτερη και διεξοδικότερη στατιστική πληροφόρηση, η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύει τα ετήσια στοιχεία της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2015, σε σύνολο 23.225 επιχειρήσεων, οι 20.519επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν Η/Υ, ποσοστό 88,35%.

Στους Η/Υ συμπεριλαμβάνονται οι προσωπικοί καιφορητοί υπολογιστές, συσκευές μικρού μεγέθους (PDA) και έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones).

Από τις 20.519 επιχειρήσεις που χρησιμοποίησαν Η/Υ, οι 20.240 επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στοδιαδίκτυο, ποσοστό 87,15% σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων.Επίσης, από αυτές, οι 14.067 είχαν δικό τους διαδικτυακό τόπο (website), ποσοστό 60,57% σε σχέση με τοσύνολο των επιχειρήσεων.

Δείτε τα διάγραμμα με στοιχεία του έτους 2015 σε σχέση με τααντίστοιχα στοιχεία του έτους 2014ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ