Συστήνεται επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής

Συστήνεται επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής
Με βάση τις δεσμεύσεις της συμφωνίας δημιουργήθηκε η επιτροπή Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής με συμμετοχή υπουργών και στόχο την έγκριση των σχεδίων δράσης και την παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ σε αυτή μετέχουν:

α) Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, ως Συντονιστής.

β) Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

γ) Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

δ) Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ε) Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

στ) Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ζ) Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τα θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

η) Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

θ) Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ.

ι) Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού.

Στο έργο της Επιτροπής, μεταξύ άλλων, εντάσσονται τα σχέδια δράσης:

α) των συμβάσεων παραχώρησης για τους πέντε αυτοκινητόδρομους και της ολοκλήρωσης της 1ης φάσης του μετρό Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, τα έργα στα οποία απαιτείται η εκπόνηση, έγκριση και παρακολούθηση σχεδίου δράσης είναι:

αα) «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Εκμετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα − Κόρινθος Πάτρα – Πύργος − Τσακώνα» (Ολυμπία οδός).

ββ) «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Εκμετάλευση, Λειτουργία και Συντήρηση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Μαλιακός − Κλειδί»,

γγ) «Μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση – λειτουργία − συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)».

δδ) «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Εκμετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (ΑΚ Μεταμόρφωσης) − Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι − Χαλκίδα».

εε) «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Εκμετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη –Τρίπολη − Σπάρτη»,

στστ) Ολοκλήρωση κατασκευής 1ης φάσης του μετρό Θεσσαλονίκης,

β) των έργων που αφορούν σε διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων:

αα) Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ.

ββ) Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

γγ) Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών απόβλητων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου.

δδ) Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών.

εε) Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Ραφήνας − Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ