ΕΛΠΕ: Επαλήθευση Απολογισμού από την TÜV

ΕΛΠΕ: Επαλήθευση Απολογισμού από την TÜV
Μετά από  μία σειρά επιτόπιων ελέγχων και επαληθεύσεων σε όλες τις βασικές εγκαταστάσεις του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα, η TÜV AUSTRIA HELLAS επαλήθευσε τον απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013.

Ο φορέας ανέλαβε την πιστοποίηση των στοιχείων που δημοσιεύονται στο συγκεκριμένο Απολογισμό, διενεργώντας δειγματοληπτικό έλεγχο των σχετικών δεδομένων, καθώς και συναφών διαδικασιών και συστημάτων.

Ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης στην Ελλάδα και από τους σημαντικότερους ενεργειακούς Ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επέλεξε να υιοθετήσει τη νέα έκδοση G4, της διεθνούς πρωτοβουλίας GRI για την έκδοση απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας την ικανοποίηση ων απαιτήσεων της επιλογής comprehensive του GRI-G4 και αποδεικνύοντας έτσι την πάγια στρατηγική του για έμφαση και ευαισθητοποίηση σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Επιπλέον, ο Απολογισμός καλύπτει τις αρχές και τα κριτήρια του Οικουμενικού Συμφώνου (UN Global Compact -Advanced Level), καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις για τον πετρελαϊκό κλάδο (GRI-Oil & Gas Sector Supplement).

Η επαλήθευση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 από την TÜV AUSTRIA Hellas προσδίδει στον όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια κύρος και αξιοπιστία απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.