Αποπληρωμή κοινού ομολογιακού δανείου από τη Jumbo

Αποπληρωμή κοινού ομολογιακού δανείου από τη Jumbo
Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Jumbo έκδοσης 2006 και ποσού ύψους 145 εκατομμυρίων ευρώ,

στις 26/5/2014 κατεβάζοντας τον προηγούμενο μακροπρόθεσμο δανεισμό στο μηδεν.

Σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη καταστατική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 12/02/2014 με ειδική απόφασή της, μεταβίβασε προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας το δικαίωμα έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρείας.

Στις 27/05/2014 υπογράφηκε μεταξύ της μητρικής εταιρείας και πιστωτικών ιδρυμάτων, ειδική συμφωνία πενταετούς διάρκειας και με ανώτατο ποσό μέχρι τα 145 εκατ. ευρώ για πιθανή χρήση στο μέλλον ταμειακών διαθεσίμων ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ