Το μεγάλο deal ΓΕΚ-York Capital και η χαμένη διαφάνεια

Το μεγάλο deal ΓΕΚ-York Capital και η χαμένη διαφάνεια
Θολό τοπίο διαμορφώνεται σε σχέση με την έκδοση μετατρέψιμου και ανταλλάξιμου μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού 68.300.000 ευρώ, υπέρ της Yorkcapital από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.


Και αυτό διότι στο πενταετούς διάρκειας δάνειο προβλέπεται η μετατροπή και ανταλλαγή των ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας και σε μετοχές εκδόσεως ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., κυριότητας της Εταιρείας, αντίστοιχα, θα « γίνεται κατά τη διάρκεια του Δανείου, σε χρόνο που θα επιλέγει ο Ομολογιούχος και η τιμή μετατροπής θα συναρτάται από την αρχική τιμή μετατροπής (2,50 € ανά μετοχή), και το χρονικό διάστημα διακράτησης σε συνδυασμό με τις χρηματιστηριακές τιμές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αντίστοιχα όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τον προηγούμενο της μετατροπής μήνα».
Μόνο που οι επενδυτές της μειοψηφίας δεν γνωρίζουν ούτε το χρόνο ούτε τα ποσοστά που θα αλλάξουν μετατροπή σε μετοχές με αποτέλεσμα να μην ξέρουν πόσο επηρεάζεται η περιουσία τους αλλά ούτε και τη μεθολογία προσδιορισμού της τιμής μετατροπής.
Σημειώνεται επίσης ότι η συμφωνία ως ανακοινώθηκε προβλέπει την απόκτηση από την YorkCapital, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμμετοχής 9,99% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς και την εξαγορά από τη YorkCapital ποσοστού 3% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που σήμερα κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. H εισηγμένη πούλησε το 3,00%, της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ με τιμή 3,14 € ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 10.297.416,48 €.
H York τώρα απομένει να αποκτήσει το 9,99% της ΓΕΚ μέσω αύξησης κεφαλαίου έναντι 21,4 εκ Ευρώ. με την έκδοση 8.579.680 κοινών ονομαστικών μετοχών τιμή διάθεσης 2,50 ευρώ η κάθε μία και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων.
Κατόπιν της αύξησης αυτής το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαιρείται σε 94.462.368 κοινές ονομαστικές μετοχές. Μόνο που αν κάνει κάποιος υπολογισμό διαπιστώνει ότι το ποσοστό της York μετά την αύξηση θα είναι 9,08% και όχι 9,99% όπως έχει ανακοινωθεί.
Σημειωτέον ότι η αύξηση κεφαλαίου θα έχει ως συνέπεια την προσαρμογή της τιμής της μετοχής προς τα κάτω εφ όσον συνεχίσει η χρηματιστηριακή αξία να είναι υψηλότερη. Όμως το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα γίνει αν μετατραπεί το ομολογιακό σε μετοχές.
Αν θεωρητικά η τιμή είναι 2,5 Ευρώ τότε για όλο το ομολογιακό μπορεί να εκδοθούν 27,32 εκ μετοχές και η York να έχει σύνολο μετοχών 35.592.680 μετοχές επί συνόλου 121. 782.368 μετοχές ή ποσοστό 29,22%. Όμως με βάση τα όσα έχουν ανακοινωθεί η τιμή μπορεί να είναι χαμηλότερη οπότε θα ανέβει το ποσοστό της York σε βάρος των λοιπών μετόχων. Βέβαια η ΓΕΚ διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης προπληρωμής για ποσό Δανείου € 25.000.000 μετά των δεδουλευμένων τόκων του σε 15 μήνες από την έκδοση γεγονός που σημαίνει ότι το ποσοστό μπορεί να είναι τελικά χαμηλότερο.
Το ερώτημα που τίθεται μετά από όλα αυτά είναι στο βωμό ποιας διαφάνειας δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής πως ακριβώς υπολογίζεται η μετατροπή των ομολογιών και για ποιο λόγο ο ομολογιούχος έχει τη δυνατότητα μετατροπής ανά πάσα στιγμή με αύξηση του κινδύνου και αιφνιδιαστικής ρευστοποίησης.
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ
[email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ