Δέκα προσφορές για την διασύνδεση των Κυκλάδων

Δέκα προσφορές για την διασύνδεση των Κυκλάδων
Δέκα εταιρίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέθεσαν προσφορές στον διαγωνισμό του Διαχειριστή Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρισμού (ΑΔΜΗΕ) για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων.

Μεταξύ των υποψηφίων βρίσκονται η ΜΕΤΚΑ του ομίλου Μυτιληναίου, η Siemens, τα Ελληνικά Καλώδια κ.ά.
Να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός της δαπάνης για το σύνολο των έργων φθάνει ως τα 240,7 εκατ. ευρώ, αλλά οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, είτε για μια ομάδα, είτε και για περισσότερες. Οι ομάδες αφορούν την υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση Λαυρίου - Σύρου, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, τις καλωδιακές διασυνδέσεις Τήνου, Σύρου, Μυκόνου και Πάρου, προϋπολογισμού 85 εκατ. ευρώ, τους υποσταθμούς σε Λαύριο, Σύρο, Πάρο και Μύκονο, προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ και το σύστημα αυτόματης αντιστάθμισης ισχύος στη Σύρο, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ