Πράσινο φως από την Κομισιόν στην εξαγορά της Enel Romania από τη ΔΕΗ

Πράσινο φως από την Κομισιόν στην εξαγορά της Enel Romania από τη ΔΕΗ

Εγκρίθηκε από την Κομισιόν η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ιταλικής Enel S.p.A. στη Ρουμανία («Enel Romania») από τη ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ENEL Romania δραστηριοποιείται στην παραγωγή, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και στην προμήθεια φυσικού αερίου στη Ρουμανία, καθώς και στην παροχή συναφών υπηρεσιών. Αντιθέτως, η ΔΕΗ δραστηριοποιείται στην παραγωγή, προμήθεια και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως στην Ελλάδα.

Συνεπώς, η Κομισιόν κατέληξε ότι η προτεινόμενη εξαγορά δεν θα επιφέρει προβλήματα ανταγωνισμού, λόγω της μη αλληλεπικάλυψης των δραστηριοτήτων των εταιρειών.

Η πρώτη σημαντική επέκταση της ΔΕΗ εκτός Ελλάδος

Υπενθυμίζεται πως η συμφωνία είχε ολοκληρωθεί από τις αρχές Μαρτίου μεταξύ των δύο εταιρειών, εκκρεμούσε όμως η έγκριση από τις αρχές ανταγωνισμού. Τότε, η ΔΕΗ είχε συνάψει δεσμευτική συμφωνία με την Enel για την εξαγορά του συνόλου των συμμετοχών που κατέχονται από την Enel και τις θυγατρικές της στη Ρουμανία έναντι συνολικού αντιτίμου ύψους 1,26 δισ. ευρώ περίπου. Η συνολική αξία της επιχείρησης είχε αποτίμηση περίπου 1,9 δισ. ευρώ.

Όπως ανέφερε η ίδια η ΔΕΗ από την πλευρά της, η εξαγορά αποτελεί ορόσημο για τη στρατηγική ανάπτυξής της, με την απόκτηση ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (τόσο έργων σε λειτουργία όσο και έργων σε διαδικασία ωρίμανσης), και δραστηριοτήτων διανομής και εμπορίας που κατέχουν κορυφαία θέση στην αγορά. Η εξαγορά αποτελεί επίσης την πρώτη σημαντική επέκταση της ΔΕΗ στο εξωτερικό.

Τι αγοράζει η ΔΕΗ στη Ρουμανία

Με την εξαγορά της Enel Romania η ΔΕΗ, όπως ανέφεραν στελέχη της εταιρείας, «ισχυροποιεί τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή και καθίσταται ο μεγαλύτερος παίκτης στη ΝΑ Ευρώπη. Επίσης αποκτά άμεση πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αποτέλεσμα το φθηνότερο κόστος παραγωγής. Ουσιαστικά διπλασιάζει την παραγωγή της από ΑΠΕ (εξαιρουμένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών). Αντιμετωπίζει το ρυθμιστικό κίνδυνο από τους περιορισμούς που της επιβάλλονται στην Ελλάδα, όπου είναι υποχρεωμένη να μειώσει το μερίδιο αγοράς της. Με τον τρόπο αυτό διατηρεί και αυξάνει το μέγεθός της. Επιπλέον δίνει ένα γεωπολιτικό προβάδισμα στην Ελλάδα καθώς θα διαχειρίζεται μεγάλο μέρος των ενεργειακών πόρων και δικτύων μεταφοράς στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος, με την κίνηση αυτή υλοποιεί το επενδυτικό της σχέδιο όπως μάλιστα είχε παρουσιαστεί στους επενδυτές πριν την επιτυχημένη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου το Νοέμβριο του 2021.»

Με τη συμφωνία εξαγοράς η ΔΕΗ αποκτά το σύνολο των συμμετοχών της ιταλικής Enel στη Ρουμανία που περιλαμβάνει και τη διαχείριση ενός δικτύου διανομής πάνω από 130.000 χλμ, που διανέμει περίπου 16 TWh. Και αυτό γιατί στο χαρτοφυλάκιο της Enel Romania περιλαμβάνονται οι τρεις από τις συνολικά οκτώ εταιρείας διανομής της χωράς Τις τρεις από τις συνολικά οκτώ εταιρείες διανομής της χώρας

  • E-Distribute Muntenia Sud, που ηλεκτροδοτεί την περιοχή Muntenia συμπεριλαμβανομένου και του Βουκουρεστίου,
  • E- Distribute Banat με δίκτυα διανομής στην ομώνυμη περιοχή όπου βρίσκεται η βιομηχανική ζώνη της χώρας,
  • E- Distribute Dobrogea, διανέμει ρεύμα στην ομώνυμη τουριστική περιοχή).

Στις ΑΠΕ αποκτά σημαντικά έργα εκ των οποίων:

  • Οκτώ αιολικά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 499MW και τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 36 MW,
  • 5,4GW έργα σε ανάπτυξη: αποκτά και μια δεξαμενή έργων περίπου 5,4 GW σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, εκ των οποίων 2,3 GW αφορούν σε αιολικά και
  • 3,1 GW σε φωτοβολταϊκά.

Ακόμη, αποκτά τις δύο εταιρείες προμήθειας Enel Energie Muntenia και Enel Energie, με 3,2 εκατ. πελάτες και πωλήσεις 11 TWh, καθώς και την Enel-X, εταιρεία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως η ανάπτυξη δικτύου ηλεκτροκίνησης, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών και ενεργειακές λύσεις, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ