Η ΔΕΗ αποκτά την καταστατική πλειοψηφία στο Δίκτυο Διανομής της Ρουμανίας με νέα εξαγορά

Η ΔΕΗ αποκτά την καταστατική πλειοψηφία στο Δίκτυο Διανομής της Ρουμανίας με νέα εξαγορά

Η νέα συμφωνία που ανακοινώθηκε είναι συνέχεια της εξαγοράς της Enel Ρουμανίας

Συμφωνία για την εξαγορά περαιτέρω ποσοστού συμμετοχής σε εταιρείες διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία υπέγραψε η ΔΕΗ, σε συνέχεια της συμφωνίας με την Enel στις 9 Μαρτίου 2023 για την εξαγορά όλων των συμμετοχών της Enel στην Ρουμανία.

Η νέα συμφωνία αφορά τα ποσοστά συμμετοχής της Fondul Proprietatea σε 3 εταιρείες διανομής (e-distributie Mountenia (EDM), e-distributie Banat (EDB) και e-distributie Dobrogea (EDD) και δύο εταιρείες προμήθειας: Enel Energie Muntenia (EEM) και Enel Energie (EE). Η συμφωνία περιλαμβάνει την πώληση στη ΔΕΗ όλων των μειοψηφικών ποσοστών και στις πέντε εταιρείες, δηλαδή το 12% της EDM, το 24,1% της EDB, το 24,1% της EDD, το 12% της ΕΕΜ και το 12% της ΕΕ έναντι του ποσού των περίπου 131 εκατ. Ευρώ.

«Η ΔΕΗ αποκτά τις συμμετοχές της Fondul με discount άνω του 26%, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αναμενόμενη απόδοσή της (IRR) από την επικείμενη επένδυση στην αγορά της Ρουμανίας και αποκτώντας έτι ισχυρότερο ρόλο στις Εταιρείες - Στόχους και ιδιαίτερα στα Δίκτυα Διανομής, όπου αποκτά καταστατική πλειοψηφία», αναφέρει η εταιρεία.

Η ολοκλήρωση της πώλησης με βάση την συμφωνία με την Fondul υπόκειται μεταξύ άλλων και στην ολοκλήρωση της συναλλαγή μεταξύ της Enel και της ΔΕΗ.

Η νέα συμφωνία που ανακοινώθηκε σήμερα είναι συνέχεια της εξαγοράς της Enel Ρουμανίας καθώς, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ιδιωτικοποίησης που υπέγραψε η ENEL όταν απέκτησε τις εταιρείες Διανομής και Προμήθειας από το Ρουμανικό Δημόσιο, προβλέπονται δικαιώματα προσκολλήσεως για τους μετόχους μειοψηφίας (SAPE και FONDUL), στην περίπτωση που η ENEL προχωρούσε σε πώληση της συμμετοχής της στις εταιρείες EDM και EEM.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ