Παρατείνεται ως τις 4 Μαίου ο διαγωνισμός για τη μελέτη της απολιγνιτοποίησης

Παρατείνεται ως τις 4 Μαίου ο διαγωνισμός για τη μελέτη της απολιγνιτοποίησης

Παρατείνεται ως τις 4 Μαΐου η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος του διαγωνισμού για την μελέτης σχετικά με την απολιγνιτοποίηση και στον σχεδιασμό του μετασχηματισμού των λιγνιτικών περιοχών

Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 4 Μαΐου η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στον διαγωνισμό για ανάθεση μελέτης η οποία αφορά στην απολιγνιτοποίηση και στον σχεδιασμό βιώσιμου αναπτυξιακού μετασχηματισμού των λιγνιτικών περιοχών της χώρας που έχει εκδώσει η Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο).

Το Υπερταμείο ανέλαβε την πρωτοβουλία να χρηματοδοτήσει και να προσφέρει πόρους για την εξασφάλιση τεχνογνωσίας που θα αξιοποιηθεί από το Δημόσιο για τον σχεδιασμό ενός συνεκτικού προγράμματος για τον διαρθρωτικό παραγωγικό αναπροσανατολισμό, επανατοποθέτηση και ανάπτυξη των περιφερειών. Το πρόγραμμα αυτό θα συγκεντρώνει σε ένα συνεκτικό μηχανισμό πόρους από πολλές διαφορετικές πηγές, ώστε να μεγιστοποιηθεί η δυνατή επίπτωση στις περιοχές παρέμβασης.

Πρόκειται να περιλαμβάνει μέτρα, πρωτοβουλίες και πολιτικές βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και για την αντιστάθμιση, μεταξύ άλλων, τυχόν απωλειών θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ευκαιρίες απασχόλησης, συμβάλλοντας έτσι στον πρωταρχικό στόχο, ο οποίος συνίσταται στη διατήρηση και ανάπτυξη βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ισορροπίας και συνοχής στις περιφέρειες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ