ΡΑΕ: Στόχος η υγιής και βιώσιμη ανάπτυξη ΑΠΕ

ΡΑΕ: Στόχος η υγιής και βιώσιμη ανάπτυξη ΑΠΕ

Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες για έργα ΑΠΕ έχουν οδηγήσει στην κατακύρωση μέχρι σήμερα έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος περίπου 1,3GW

Ως βέλτιστη πρακτική και υπόδειγμα διαφάνειας και ενίσχυσης του ανταγωνισμού, χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τις ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ, που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες για έργα ΑΠΕ έχουν οδηγήσει στην κατακύρωση μέχρι σήμερα έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος περίπου 1,3GW, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης/κατασκευής. Στόχος τους, επισημαίνει η ΡΑΕ, είναι η υγιής και βιώσιμη ανάπτυξη των ΑΠΕ, σύμφωνα με τις ενωσιακές επιταγές, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών που δραστηριοποιούνται στην αγορά ενέργειας και ιδιαίτερα το όφελος του τελικού καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης του ανταγωνισμού.

Σε δηλώσεις του o πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ. Νίκος Μπουλαξής, επισημαίνει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η αναγνώριση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που σχεδίασε και διεξαγάγει η ΡΑΕ σε συνεργασία με την CosmoOne, από το έτος 2016 ως πρότυπο διαφανούς και αποτελεσματικής ανταγωνιστικής διαδικασίας, τόσο σε εθνικό όσο κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, θεσμό υψηλότατου κύρους που λειτουργεί ως θεματοφύλακας των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν αντικειμενικής και αμερόληπτης αξιολόγησης μεταξύ όλων των Κρατών-Μελών, αποτελεί ύψιστη τιμή για τον Ενεργειακό Ρυθμιστή της χώρας μας, αλλά και για την ίδια τη χώρα, στην οποία δίδεται ψήφος εμπιστοσύνης στον τομέα αυτόν και αποτελεί ένα ακόμα λιθαράκι για την ορθολογική οικοδόμηση του ενεργειακού μέλλοντος της χώρας μας. Το δε αποτέλεσμα απτό και διαυγές για τον Έλληνα καταναλωτή και την ελληνική οικονομία, καθώς, αφενός, επιτυγχάνεται ραγδαία πτώση των τιμών αγοράς της ενέργειας ΑΠΕ με μια αδιάβλητη διαδικασία και μειώνεται έτσι προοδευτικά η επιβάρυνση του καταναλωτή (ιδίως μέσω της προκύπτουσας μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ) κατά δεκάδες εκ. Euro ετησίως, αφετέρου, ενισχύεται ο ρόλος των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, αφού καθίστανται πλέον ευθέως ανταγωνιστικές με τις συμβατικές τεχνολογίες και σε συνδυασμό με την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας στην οποία επίσης στοχεύει η ΡΑΕ, διευκολύνεται η συμμετοχή τους στην αγορά στη βάση του νέου ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ