Οι επιδόσεις των ελληνικών εξαγωγών στις 5 ηπείρους

Οι επιδόσεις των ελληνικών εξαγωγών στις 5 ηπείρους
Την κατάρριψη, για δεύτερη συνεχή χρονιά, του ρεκόρ αξίας εξαγωγών (πλην πετρελαιοειδών) επισημαίνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, εξαίροντας τις επιδόσεις του ελληνικού εμπορίου κατά τη διάρκεια του 2016.

Μάλιστα, όπως σημειώνει ο ΠΣΕ, η διεύρυνση των εξαγωγών από 18,36 δισ. το 2015 σε 18,59 δισ. ευρώ πέρυσι, κατέστη εφικτή παρά τις πιέσεις που επανεμφανίστηκαν τον Δεκέμβριο, σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, ως απόρροια των διαπραγματεύσεων για τη β’ αξιολόγηση.

Στο 12μηνο του 2016, οι συνολικές εξαγωγές της χώρας αυξήθηκαν κατά 2,9% προς τις χώρες της ΕΕ, ενώ αντίθετα μειώθηκαν κατά 6,5% προς τις Τρίτες Χώρες, διαμορφώνοντας σύνθεση συμμετοχής σε επίπεδα 55,7% υπέρ των κρατών-μελών (έναντι 44,3% των Τρίτων Χωρών).

Σε επίπεδο έτους 2016, η Ιταλία εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών ενώ στη 2η θέση παραμένει στη σχετική κατάταξη η Γερμανία. Στην 3η θέση η Κύπρος, ξεπέρασε πλέον την Τουρκία (3η το 2015), ενώ στις ίδιες θέσεις με την προηγούμενη χρονιά στη σχετική κατάταξη, ακολουθούν κατά σειρά η Βουλγαρία (5η θέση), οι ΗΠΑ (6η) και το Ην.Βασίλειο (7η). Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν κατά σειρά ο Λίβανος (από 9η θέση το 2015), η Ρουμανία (με άνοδο δύο θέσεων) και η Αίγυπτος (με υποχώρηση κατά δύο θέσεις από το 2015).

Ευρωζώνη
Αναλυτικότερα κατά περιοχές, η αύξηση κατά 2,8% (από 7.504,8 εκ. € σε 9.772,2 εκ. €) των εξαγωγών προς την Ευρωζώνη, που απορρόφησε το 38,9% των συνολικών εξαγωγών στο εξεταζόμενο έτος, προκύπτει από την ενίσχυση των αποστολών προς τους έξι κυριότερους πελάτες ελληνικών προϊόντων-μέλη της Ευρωζώνης, με μοναδική εξαίρεση σε αυτή τη γενική τάση, την Ιταλία –που όμως παραμένει η κυριότερη χώρα προορισμού ελληνικών εξαγωγών.

Οι εξαγωγές προς την Ιταλία εμφανίζουν μείωση κατά -3,4% (από 2.909,3 εκ. € σε 2.810,3 εκ. €).

Οι αυξήσεις που κατέγραψαν οι υπόλοιποι πέντε βασικοί πελάτες ελληνικών προϊόντων στην Ευρωζώνη είναι οι ακόλουθες (σε σειρά με κριτήριο την αξία των εξαγωγών):

 • Προς τη Γερμανία κατά 4,1% (από 1.848 εκ. € σε 1.924 εκ. €),
 • προς την Κύπρο κατά 7,2% (από 1.416,5 εκ. € σε 1.519 εκ.),
 • προς τη Γαλλία κατά 7% (από 655,5 εκ. € σε 701,4 εκ. €),
 • προς την Ισπανία κατά 1,1% (από 689,4 εκ. € σε 697,2 εκ.)
 • και προς την Ολλανδία κατά 20,9% (από 499,8 εκ. € σε 604,1 εκ. €).

Από τις εξαγωγικές επιδόσεις προς τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, αξίζει να αναφερθούν η σταθερότητα σε υψηλά μεγέθη εξαγωγών προς το Βέλγιο (-0,2%, από 340,9 εκ. € σε 340,3 εκ. €) η μεγάλη αύξηση των αποστολών προς τη Σλοβενία (από 156,6 εκ. € σε 210,1 εκ. €), οι αυξήσεις των εξαγωγών προς την Αυστρία (από 188,9 εκ. € σε 198,4 εκ. €) και την Πορτογαλία (από 144,8 εκ. € σε 160,2 εκ. €) και στην αντίθετη κατεύθυνση, η μικρή μείωση των αποστολών προς Μάλτα (-1,5%, από 215,9 εκ. € σε 212,7 εκ. €) και οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες μειώσεις προς Φινλανδία (-16,5%, από 181,6 εκ. € σε 151,6 εκ. €) και προς Σλοβακία (-8,9%, από 85,8 εκ. € σε 78,1 εκ. €).

Χώρες- μέλη της ΕΕ

Όσον αφορά στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, οι εξαγωγές αυξήθηκαν προς αυτές κατά 3,2% και ανήλθαν στα 4.206 εκ. € από 4.076 εκ. €, παρά το γεγονός ότι οι δύο κυριότεροι προορισμοί ελληνικών αποστολών στην εν λόγω κατηγορία χωρών, εμφανίζουν μειώσεις, Συγκεκριμένα, η Βουλγαρία εμφανίζει μείωση των εξαγωγών κατά -2,2% (από 1.277,4 εκ. € σε 1.249,4 εκ. €) και το Ην. Βασίλειο καταγράφει μείωση -1,6% (από 1.080 εκ. € σε 1.063,2 εκ. €). Οι υπόλοιπες εφτά χώρες εμφανίζουν ανοδικές τάσεις.

Αναλυτικά (με βάση το μέγεθος των εξαγωγών):

 • η Ρουμανία καταγράφει αύξηση 5,3% (από 706,9 εκ. € από 744,3 εκ. €),
 • η Πολωνία σημαντική αύξηση 17,3% (από 336,3 εκ. € σε 394,4 εκ. €),
 • ακολουθεί η Τσεχία με αύξηση 4,6% (από 192,1 εκ. € σε 201 εκ. €),
 • η Σουηδία με αύξηση 5,6% (από 173 εκ. € σε 182,7 εκ. €),
 • η Δανία με μεγάλη άνοδο 32,3% (από 125,2 εκ. € σε 165,6 εκ. €),
 • η Ουγγαρία με σημαντική αύξηση 17,7% (από 105,5 εκ. € σε 124,1 εκ. €)
 • και τέλος η Κροατία με οριακή αύξηση 1,9% (από 79,7 εκ. € σε 81,2 εκ. €).

Οι υπόλοπες χώρες της Ευρώπης

Οι εξαγωγές προς τις Λοιπές Χώρες της Ευρώπης (πλην Ε.Ε.) καταγράφουν αξιοσημείωτη μείωση για το 2016, της τάξης του -9%. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι παρατηρείται μεγάλη συρρίκνωση των ελληνικών εξαγωγών προς τον κυριότερο προορισμό της εν λόγω κατηγορίας χωρών, την Τουρκία.

Οι εξαγωγές προς την Τουρκία μειώθηκαν κατά -21% (σε 1.350,6 εκ. € από 1.710,7 εκ. €), η οποία με αυτή την επίδοση περιορίζεται στην 4η θέση (από την 3η που κατείχε στο αντίστοιχο περσινό έτος) στον κατάλογο των κυριότερων προορισμών ελληνικών αποστολών.
Προς τις υπόλοιπες χώρες που καταγράφουν αξιοσημείωτα μερίδια στις συνολικές εξαγωγές, παρατηρούνται μεικτές τάσεις.

Αναλυτικά, με σειρά κατά αξία εξαγωγών:

 • Οι εξαγωγές προς την πΓΔΜ μειώνονται κατά -3,5% (σε 566,3 εκ. € από 586,6 εκ. €),
 • προς το Γιβραλτάρ μειώνονται επίσης -3,5% (σε 381,4 εκ. € από 395,2 εκ. €),
 • προς την Αλβανία αυξάνονται αρκετά, 8,6% (σε 378,4 εκ. € από 348,7 εκ. €)
 • και ομοίως προς Σερβία (+7%, σε 224,4 εκ. € από 209,8 εκ. €).
 • Αυξάνονται οριακά οι εξαγωγές προς Ρωσία κατά 1,1% (σε 215,5 εκ. € από 213,1 εκ. €),
 • προς Ουκρανία κατά 1,3% (σε 200,4 εκ. € από 197,7 εκ. €)
 • και προς την Ελβετία κατά 2% (σε 134,1 εκ. € από 131,4 εκ. €).
 • Τέλος, μειωμένες (κατά -5,6%) καταγράφονται οι εξαγωγές προς Μαυροβούνιο (σε 110,8 εκ. € από 117,5 εκ. €).

Αμερική

Η σημαντική (κατά -10%) υποχώρηση των εξαγωγών προς τη Β. Αμερική (από 1.557,9 εκ. € σε 1.402,7 εκ. €), οφείλεται στις πτωτικές τάσεις προς τους δύο από τους τρεις προορισμούς της εν λόγω περιοχής. Αναλυτικά:

Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ σημειώσαν μεγάλη μείωση κατά 12,1% στα 1.095,4 εκ. € από 1.246,2 εκ. € το 2015.

Ελαφρά μειωμένες παρουσιάζονται οι εξαγωγές προς τον Καναδά κατά -3,3% (από 141,7 εκ. € σε 137 εκ. €)

Στάσιμες (0,2%) παρέμειναν αυτές προς το Μεξικό (από 169,9 εκ. € σε 170,3 εκ. €).
Οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές προς τις Λοιπές Χώρες της Αμερικής, αυξάνονται κατά πολύ ποσοστιαία μέσα στο 2016 (+31,6%) και ανήλθαν στα 277,6 εκ. € από 210,9 εκ. € το προηγούμενο έτος. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στην πολύ μεγάλη αύξηση των αποστολών προς τη Βραζιλία (από 36,2 εκ. € στα 94,7 εκ. €), αλλά και στις αυξήσεις προς τη Χιλή (από 12 εκ. € στα 23,8 εκ. €) και προς Μπαχάμες (από 38,6 εκ. € στα 45,4 εκ. €). Αντίθετα, οι εξαγωγές προς τον μέχρι το 2015 κυριότερο πελάτη ελληνικών προϊόντων στην εν λόγω περιοχή, τον Παναμά, μειώθηκαν στα 95,9 εκ. € από 101,1 εκ. € κατά το 2016.

Μ. Ανατολή και Β. Αφρική

Οι ελληνικές εξαγωγές προς την περιοχή της Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής καταγράφουν μικρή μείωση κατά -2,6% (από 3.778,9 εκ. € σε 3.682,5 εκ. €). Στη συγκεκριμένη περιοχή εξακολουθούν να παρατηρούνται πολύ σημαντικές μεταβολές από χώρα σε χώρα και κατά το 2016, γεγονός που δείχνει ότι συνεχίζεται η γενικότερη ρευστότητα στην πολιτική και οικονομική κατάσταση των εν λόγω χωρών.

Για την ακρίβεια, από τις 9 χώρες που αποτελούν τους κυριότερους πελάτες ελληνικών προϊόντων στην περιοχή, οι πέντε εμφανίζουν ανοδικές τάσεις των εξαγωγών και οι άλλες τέσσερις πτωτικές με τις μεταβολές σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις να είναι πολύ μεγάλες. Πιο συγκεκριμένα, με κριτήριο την αξία των εξαγωγών κατά το 2016:

Πρώτος πελάτης ελληνικών προϊόντων για την περιοχή εμφανίζεται πλέον –αντί για την Αίγυπτο- ο Λίβανος με πολύ μεγάλη αύξηση των αποστολών κατά 37,1% (στα 1.051,4 εκ. € από 767 εκ. €).

Στη 2η θέση πέρασε η Αίγυπτος με την αξία των εξαγωγών να μειώνεται κατά πολύ (-28,1%) και να διαμορφώνεται στα 750,1 εκ. € (από 1.043 εκ. €).
Μεγάλη μείωση της τάξης του -39,3% εμφανίζει η Σ. Αραβία (στα 447,1 εκ. € από 736,2 εκ. €).
Οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων προς τη Λιβύη υπερδιπλασιάζονται (στα 331,8 εκ. € από 149,3 εκ. €)

Αύξηση σημειώνουν οι αποστολές προς το Ισραήλ (+14,6%, στα 270,5 εκ. € από 236 εκ. €).
Μείωση καταγράφεται προς τα Ην. Αρ. Εμιράτα (-10,4%, στα 241,7 εκ. € από 269,7 εκ. €)
Ελαφρά αυξημένες εμφανίζονται οι εξαγωγές προς την Αλγερία (στα 202,7 εκ. € από 195,7 εκ. €). Ο κατάλογος των σημαντικότερων πελατών για ελληνικά προϊόντα της περιοχής Μ. Ανατολή & Β. Αφρική κλείνει με δύο πολύ μεγάλες μεταβολές: Τον σχεδόν υποδιπλασιασμό των εξαγωγών προς την Τυνησία από τα 157,2 εκ. € το 2015 στα 102,3 εκ. € το 2016 και την πολύ μεγάλη αύξηση των εξαγωγών προς το Μαρόκο (στα 82,5 εκ. € από 33,4 εκ. €).
Ασία (πλην Μ. Ανατολής)

Οι εξαγωγές προς τις Χώρες της Ασίας (πλην Μ. Ανατολής ) κατά το εξεταζόμενο έτος 2016, εμφάνισαν αύξηση της τάξης του 5% σε σχέση με το περσινό έτος. Ανήλθαν στα 1.311,3 εκ. € από 1.249,2 εκ. €. Από τις 8 χώρες που αποτελούν τους κυριότερους προορισμούς ελληνικών εξαγωγών στην εξεταζόμενη περιοχή, οι τέσσερις εμφανίζουν αύξηση και οι άλλες τέσσερις πτωτικές τάσεις.

Αναλυτικά, με σειρά βάσει αξίας εξαγωγών:

Πρώτος πελάτης ελληνικών προϊόντων στην εν λόγω περιοχή αναδεικνύεται για το 2016 η Κίνα με αύξηση 44% (από 227,9 εκ. € σε 328,1 εκ. €).

Στη 2η θέση πλέον είναι η Σινγκαπούρη, οι εξαγωγές προς την οποία επίσης αυξήθηκαν σημαντικά 62,2% (από 172,5 εκ. € σε 279,7 εκ. €) και ακολουθεί η Ν. Κορέα –η οποία αποτελούσε τον κυριότερο πελάτη ελληνικών προϊόντων κατά το 2015- με πολύ μεγάλη υποχώρηση -55,3% (από 298,1 εκ. € σε 133,3 εκ. €).

Ακολουθούν κινούμενες ανοδικά οι εξαγωγές προς την Ινδονησία (28,8%, από 56,5 εκ. € σε 72,8 εκ. €) και οι εξαγωγές προς την Ινδία (2,7%, από 60,8 εκ. € σε 62,4 εκ. €).

Στην αντίθετη κατεύθυνση, συμπληρώνουν την 8άδα, με πτωτικές τάσεις οι εξαγωγές προς τη Γεωργία (-16,5%, από 73,5 εκ. € σε 61,4 εκ. €), προς το Χονγκ Κονγκ, (-32,4%, από 90,6 εκ. € σε 61,3 εκ. €) και προς την Ιαπωνία (-9,6%, από 61,3 εκ. € σε 55,5 εκ. €).

Ειδική αναφορά αξίζει να γίνει στις εξαγωγικές επιδόσεις ελληνικών προϊόντων προς την Ταϊβάν, οι οποίες συρρικνώθηκαν στα μόλις 11,7 εκ. € το 2016, από 70,7 εκ. € το 2015, αλλά και στην τεράστια αύξηση των εξαγωγών προς το Τουρκμενιστάν, στα 49,8 εκ. € από μόλις 5,6 εκ. € το προηγούμενο έτος.
Αφρική (πλην Β. Αφρικής)

Οι εξαγωγές προς τις Χώρες της Αφρικής (πλην Βόρειας Αφρικής) κατά το 2016 σημείωσαν μεγάλη ποσοστιαία μείωση -33,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, και παραμένουν πολύ χαμηλές σε αξία, αφού ανήλθαν στα 122,9 εκ. € από 184,8 εκ. €. Ως προς τους κύριους πελάτες ελληνικών προϊόντων προς την εν λόγω περιοχή, αξίζουν να αναφερθούν: από τη μία οι πολύ μεγάλες μειώσεις των εξαγωγικών επιδόσεων προς Κένυα (από 28,5 εκ. € σε μόλις 7,5 εκ. €), προς Γκάνα (από 47,6 εκ. € σε 16,3 εκ. €) και προς Νιγηρία (από 34,1 εκ. € σε 21,9 εκ. €), καθώς και η αύξηση των εξαγωγών προς τη Δημ. της Ν. Αφρικής (από 49,2 εκ. € σε 52,9 εκ. €), η οποία είναι και για το 2016 ο κυριότερος πελάτης ελληνικών προϊόντων στην εν λόγω περιοχή.

Ωκεανία

Οι χαμηλές σε αξία ελληνικές εξαγωγές προς την Ωκεανία, σημείωσαν μείωση -6,1% (από 150,7 εκ. € σε 141,6 εκ. €). Η μείωση αυτή αφορά στις εξαγωγές προς την Αυστραλία κατά -7,4% (από 138,7 εκ. € σε 128,4 εκ. €) ενώ αυτές προς τη Ν. Ζηλανδία αυξήθηκαν οριακά από 12 εκ. € σε 13,2 εκ. €.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ