Αντλήθηκαν 1,3 δισ. ευρώ από 3μηνα έντοκα γραμμάτια

Αντλήθηκαν 1,3 δισ. ευρώ από 3μηνα έντοκα γραμμάτια
Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το Δημόσιο από την έκδοση έντοκων τρίμηνων γραμματίων, για την αναχρηματοδότηση παλαιότερης έκδοσης.


Το μεσοσταθμικό επιτόκιο παρέμεινε σταθερό στο 2,70% σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση τον προηγούμενο μήνα. Ο συντελεστής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,30%.

Παρά τη δυσχερή χρηματοοικονομική θέση της χώρας, αναφέρει το Reuters, λόγω του ότι δεν έχουν εκταμιευθεί τα δάνεια από ΕΕ και ΔΝΤ από τον Αύγουστο, ο ΟΔΔΗΧ αναχρηματοδοτεί επιτυχώς τις λήξεις γραμματίων με τη βοήθεια εγχώριων τραπεζών και θεσμικών επενδυτών.

Στο ποσό περιλαμβάνονται μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 11η Σεπτεμβρίου, οπότε λήγουν εξάμηνα έντοκα γραμμάτια ύψους 1,6 δισ. ευρώ.