ΚΕΠΕ: «Μόνο το χαμηλό κόστος εργασίας δεν αρκεί...»

ΚΕΠΕ: «Μόνο το χαμηλό κόστος εργασίας δεν αρκεί...»
Το τελευταίο διάστημα και με δεδομένη τη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας και τη σημαντική μείωση του κινδύνου στη χώρα

, πολλοί ξένοι επενδυτές δείχνουν ενδιαφέρον για τη διενέργεια επενδύσεων στην Ελλάδα, σε τομείς όπως είναι οι τράπεζες, ο τουρισμός, η ενέργεια και οι υποδομές.

Αυτό αποτυπώνεται στη μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) που παρουσιάστηκε σήμερα στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ενώ όπως αναφέρει η μελέτη, μόνο το διάστημα Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2014 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 55,4 εκατ. ευρώ. Η καταγεγραμμένη ουσιαστική βελτίωση του επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος που έχει σημειωθεί σε χρονικό διάστημα 22 μηνών από την ανάληψη καθηκόντων της κυβέρνησης, είναι σημαντική. Η Ελλάδα έχει προσελκύσει επενδύσεις, ολοκληρωμένες ή εν εξελίξει, όπως προκύπτει από τις σχετικές ανακοινώσεις σημαντικών πολυεθνικών εταιρειών, τις αιτήσεις των επιχειρήσεων για την ένταξη τους στον Αναπτυξιακό Νόμο, τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) κ.λπ., συνολικού ύψους 37,6 δισ. ευρώ.

Το ΚΕΠΕ σημειώνει πάντως ότι:

«Οι διαμορφωτές πολιτικής θα πρέπει να δημιουργούν τα κίνητρα και τις προδιαγραφές που θα καταστήσουν τη χώρα ελκυστικό προορισμό επενδύσεων. Είναι πλέον σαφές ότι μόνο το χαμηλό κόστος εργασίας δεν αρκεί για την προσέλκυση επενδύσεων, ιδιαίτερα σε κλάδους που απαιτούν τεχνογνωσία και εξειδίκευση. Το ενδιαφέρον των επενδυτών φαίνεται ότι στρέφεται πλέον σε θεσμικούς παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα η μείωση της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας, η λειτουργία και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αλλά και στη διαμόρφωση ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος με φορολογικά κίνητρα στο οποίο προστατεύονται οι επενδυτές, περιορίζεται ο πολιτικός κίνδυνος και η αβεβαιότητα».

Η μελέτη αυτών των παραγόντων, όπως εκτιμάται θα αυξήσει την ελκυστικότητα της χώρας ως προορισμός επενδύσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ