Σχόλη Ικάρων: Προσλήψεις 45 θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού - Ποιους αφορά

Σχόλη Ικάρων: Προσλήψεις 45 θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού - Ποιους αφορά

Αναρτήθηκαν σήμερα στη Διαύγεια οι σχετικές προκηρύξεις.

Η Σχολή Ικάρων προκήρυξε την πλήρωση 45 θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση (ΕΠΣ), κατηγορίας ειδικών επιστημόνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (Μ.Α.), στη μισθολογική βαθμίδα του Λέκτορα, για τη διεξαγωγή διδακτικού -ερευνητικού έργου, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24.

Επίσης η Σχολή Ικάρων προκήρυξε την πλήρωση 17 θέσεων στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού (ΣΔΠ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (Μ.Α.) , για τη διεξαγωγή κατ’ εξοχήν διδακτικού έργου, για το ακαδημαϊκό ετος 2023-24.

Όσοι/ες επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού (Mεσογείων 227- 231, τ.κ. 15561 Χολαργός Αττικής) για Σχολή Ικάρων, μέσα σε είκοσι πέντε (25) ημέρες, από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κοσμητεία της Σχολής Ικάρων:

α. Στο τμήμα διδακτικού προσωπικού της Σχολής Ικάρων, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 και στο τηλέφωνο: 210-8193681 και

β. Στη γραμματεία της κοσμητείας της Σχολής Ικάρων, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 και στο τηλέφωνο: 210-8193851.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα με την αίτηση του/της υποψηφίου (ένας φάκελος για κάθε μάθημα). Υποψήφιοι/ες, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μη επικυρωμένα όπου απαιτείται, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής και δεν θα υπάρξει ξεχωριστή ειδοποίηση από την υπηρεσία.

Οι σχετικές προκηρύξεις αναρτήθηκαν σήμερα (30.03.2023) στη Διαύγεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ