Εκλογική άδεια 2023: Ποιοι και πόσες μέρες δικαιούνται - Τι ισχύει για τους ετεροδημότες

Εκλογική άδεια 2023: Ποιοι και πόσες μέρες δικαιούνται - Τι ισχύει για τους ετεροδημότες

Η άδεια καθορίζεται με βάση το αν η εργασία είναι πενθήμερη εξαήμερη και τα χιλιόμετρα που θα διανύσουν οι εργαζόμενοι ψηφοφόροι

Στις 21 Μαΐου θα γίνουν οι εθνικές βουλευτικές εκλογές του 2023 στη χώρα, στις οποίες η ψήφος είναι υποχρεωτική για τους περισσότερους πολίτες, εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους.

Όσοι ετεροδημότες επιλέξουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο καταγωγής τους, τότε δικαιούνται «εκλογική άδεια», ανάλογα με βάση το αν η εργασία είναι πενθήμερη εξαήμερη και τα χιλιόμετρα που θα διανύσουν.

Η εκλογική άδεια, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών ενώ οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να επαναληφθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας (τη δεύτερη Κυριακή).

Για τους μισθωτούς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

- Σε όσους μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200‐400 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια μίας εργάσιμης ημέρας.

- Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια δύο εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

- Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

- Για όσους μετακινούνται κατά τα ανωτέρω, και για αυτούς η Κυριακή των εκλογών (ημέρα διεξαγωγής ψηφοφορίας) είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν των κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενων ημερών.

Για τους μισθωτούς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

- Σε όσους μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100‐200 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια μίας εργάσιμης ημέρας.

- Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201‐400 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια δύο εργάσιμων ημερών.

- Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

- Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ