Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για την εφαρμογή της κοινωφελούς εργασίας ως κύριας ή εναλλακτικής ποινής

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για την εφαρμογή της κοινωφελούς εργασίας ως κύριας ή εναλλακτικής ποινής

Πως και σε ποιες περιπτώσεις θα εφαρμόζεται η κοινωφελής εργασία

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η σχετική κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, με την οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός της κοινωφελούς εργασίας, ως κύριας ή εναλλακτικής ποινής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, με την ΚΥΑ, οι φορείς που θα απασχολούν καταδικασθέντες σε παροχή κοινωφελούς εργασίας καταχωρίζονται σε πρότυπη ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία δημιουργείται και λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης. Η ψηφιακή πλατφόρμα θα παρέχει συνεχή και αδιάκοπη ενημέρωση στους εισαγγελείς εκτέλεσης των ποινών και στους επιμελητές κοινωνικής αρωγής, με σαφή και πλήρη εικόνα των στοιχείων του κάθε φορέα και με αναλυτική περιγραφή των διαθέσιμων θέσεων κοινωφελούς εργασίας.

Συγκεκριμένα, μετά από την κοινοποίηση δικαστικής απόφασης που επιβάλλει κοινωφελή εργασία και την αποστολή της προς εκτέλεση από τον αρμόδιο εισαγγελέα στην Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής (ΥΕΚΑ), συνεκτιμώνται τα προσωπικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του καταδικασθέντος, με τη λήψη κοινωνικού ιστορικού (ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και δεξιότητές του καταδικασθέντος, η κατάσταση της υγείας του, οι επαγγελματικές και οι οικογενειακές υποχρεώσεις κ.λπ.), προκειμένου να τοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση.

Στην συνέχεια, συντάσσεται σχετική έκθεση που υποβάλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα εκτέλεσης των ποινών. Ο τελευταίος αν συμφωνεί, παραγγέλλει προς την ΥΕΚΑ του τόπου παροχής της κοινωφελούς εργασίας την εκτέλεση της απόφασης, επιλέγοντας τον κατάλληλο φορέα και ορίζοντας το χρόνο έναρξης της παροχής. Σε όλη τη διάρκεια παροχής κοινωφελούς εργασίας διασφαλίζεται η συνεπής και αδιάλειπτη εκτέλεσή της, μέσα από την τήρηση παρουσιολογίου, αλλά και με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που πραγματοποιούν οι εποπτεύοντες Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής.

Επισημαίνεται ότι η ισχύς της ΚΥΑ αρχίζει τρεις μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας με την ένταξη των φορέων υποδοχής για την παροχή κοινωφελούς εργασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ