Με αρνητικό πρόσημο οι εκπομπές ΑΤΘ στον Δήμο Πρεσπών μέχρι το 2030

 Με αρνητικό πρόσημο οι εκπομπές ΑΤΘ στον Δήμο Πρεσπών μέχρι το 2030

Δεσμεύσεις του Δήμου Πρεσπών στο σύμφωνο των Δημάρχων βάση του ΣΔΑΕΚ.

 

Μετά την ομόφωνη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ), ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης υπέγραψε στο σύμφωνο των Δημάρχων τη στοχοθεσία του Δήμου σχετικά με τις εκπομπές του για το 2030, δεσμευόμενος για αρνητικές εκπομπές την επόμενη δεκαετία.

Σκοπός του ΣΔΑΕΚ είναι η οργάνωση μιας συνολικής στρατηγικής με γνώμονα την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ για την επίτευξή του απαιτείται η θέσπιση των παρακάτω στόχων:
• Καταγραφή και παρακολούθηση όλων των καταναλώσεων ενέργειας εντός των ορίων του Δήμου από διάφορες δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένου του οικιακού τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις καταναλώσεις του ίδιου του Δήμου.
• Μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας η οποία συνεπάγεται μειωμένα λειτουργικά κόστη καθώς και μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.
• Μειωμένη εξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πετρέλαιο.
• Εξεύρεση μέτρων για εξοικονόμηση ενέργειας, Μείωση χρήσης ορυκτών καυσίμων, αύξηση της αξιοποίησης των ΑΠΕ και αξιοποίηση μηχανισμών δέμευσης CO2.
• Εξεύρεση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τις προτεινόμενες δράσεις.
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και κατ’ επέκταση συμβολή στην τοπική ανάπτυξη.
• Δημιουργία ενός υγιέστερου περιβάλλοντος διαβίωσης και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Στο σχέδιο υπολογίστηκε το σύνολο των εκπομπών του Δήμου με έτος αναφοράς το 2020 αναδεικνύοντας το ήδη σχετικά μικρό αποτύπωμα που οφείλεται τόσο σε δράσεις εξοικονόμησης όσο και το εξαιρετικά χαμηλό αποτύπωμα του οικιακού τομέα λόγω της εκτεταμένης χρήσης βιομάζας για την θέρμανση κτιρίων. Έτσι οι συνολικές εκπομπές στον Δήμο Πρεσπών ανέρχονται σε 9.210 ΜΤ CO2 το έτος.

Στο σχέδιο αποτυπώνονται δράσεις που έχει αναλάβει ήδη ή σχεδιάζει ο Δήμος Πρεσπών για την ενέργεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής όπως είναι
• Η ενεργειακή αναβάθμιση των εν λειτουργία Δημοτικών κτιρίων, με τελευταίο παράδειγμα το κτίριο του Δημαρχείου και του Παιδικού Σταθμού που θα μετατραπούν σε κτίρια μηδενικών εκπομπών.
• Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών για τον συμψηφισμό καταναλώσεων (net metering) σε ενεργοβόρες εγκαταστάσεις (Δημαρχείο, αντλιοστάσια, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων).
• Η μετατροπή του στόλου δημοτικών οχημάτων σε ηλεκτρικό με παράλληλη εγκατάσταση ΑΠΕ για την φόρτισή τους.

Υπολογίστηκαν επίσης δράσεις που θα μπορούσαν να αναληφθούν για εξοικονόμηση ενέργειας, παραγωγή από ΑΠΕ καθώς και δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Η συνολική μείωση που μπορεί να επιτευχθεί με τις δράσεις αυτές, χωρίς να συνυπολογίζεται η παραγωγή από Αιολικά και Φωτοβολταϊκά, είναι 33.524 ΜΤ/έτος που υπερβαίνει κατά πολύ τις συνολικές εκπομπές του έτους βάσης. Κατά συνέπεια είναι ρεαλιστικός ο στόχος της εξασφάλισης μείωσης εκπομπών κατά 10.000 ΜΤ/έτος που θα οδηγήσει τον Δήμο Πρεσπών σε αρνητική συνεισφορά στο φαινόμενο του Θερμοκηπίου.

Εκτός από τις δράσεις αυτές που σχεδιάζει και υλοποιεί μόνος του, ο Δήμος Πρεσπών αναπτύσσει ευρύτατες συνεργασίες για να πετύχει την ενεργειακή μετάβαση. Έτσι, συμμετέχει μαζί με τους υπόλοιπους Δήμους της Δυτικής Μακεδονία καθώς και την Περιφέρεια Δ.Μ. και το Πανεπιστήμιο Δ.Μ. στην Ενεργειακή Κοινότητα Δυτικής Μακεδονίας, ενώ έχει συστήσει με τον Δήμο Φλώρινας και τα νομικά της πρόσωπα την ενεργειακή κοινότητα Φλώρινας-Πρεσπών. Τέλος συμμετέχει ενεργά, ασκώντας τα τελευταία χρόνια την προεδρία, στο Ευρωπαϊκό δίκτυο RURENER πάνω από 85 μικρών επαρχιακών δήμων από όλη την Ευρώπη για την ενεργειακή μετάβαση.

Ο Δήμος Πρεσπών επενδύει σταθερά, εδώ και πάνω από μια δεκαετία, στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ ενώ στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσει και στα ζητήματα της αποθήκευσης ενέργειας αλλά και δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα δήλωσε ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης. Φιλοδοξία μας για το 2030 είναι να συνεισφέρουμε στον στόχο του 55% για την Ευρώπη πετυχαίνοντας αρνητικό ισοζύγιο εκπομπών ΑΤΘ, εξοικονομώντας ταυτόχρονα πόρους και βελτιώνοντας τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους Δημότες μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ