Ο νέος «μπελάς» μετά την κατάργηση των αποδείξεων και πώς να τον ξεπεράσετε

Ο νέος «μπελάς» μετά την κατάργηση των αποδείξεων και πώς να τον ξεπεράσετε
Η συλλογή των χάρτινων αποδείξεων για όσους υποχρεούνται να κάνουν πληρωμές με κάρτες καταργήθηκε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξενοιάσατε. Κολλημένη με τη… χαρτούρα, η φορολογική αρχή βρήκε και πάλι τον τρόπο να μας ταλαιπωρεί καθώς δείχνει να μην εμπιστεύεται τα ηλεκτρονικά της συστήματα. Απίστευτο μεν, ελληνικό δε.

Μια συναλλαγή η οποία αφήνει ηλεκτρονικό ίχνος, μια συναλλαγή η οποία με το που πραγματοποιείται γίνεται γνωστή στο τραπεζικό σύστημα, μια συναλλαγή η οποία με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο μπορεί να κοινοποιηθεί και στις φορολογικές αρχές, πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί και από τον ίδιο τον φορολογούμενο «με κάθε πρόσφορο μέσο». Ελπίζουμε ότι όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ετοιμάσουν το νέο σύστημα καταγραφής των ηλεκτρονικών συναλλαγών –εκεί οι πληροφορίες θα συλλέγονται αυτόματα- ο φορολογούμενος θα πάψει να ασχολείται παρά μόνο αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Μέχρι τότε όμως, θα σας φανούν πολύτιμες οι ακόλουθες οδηγίες.