Στα χέρια της Autohellas οι εταιρείες Hyundai Hellas και KIA

Στα χέρια της  Autohellas οι εταιρείες Hyundai Hellas και KIA


 

Στην Autohellas του ομίλου Βασιλάκη περνούν οι εταιρείες Hyundai και KIA που άνηκαν στην «Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ».
Μέσω συμμετοχής κατά 100% της θυγατρικής, Derasco της εταιρείας Autohellas στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε.» (HYUNDAI) και «AOYTONTHΛ Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ» (ΚΙΑ) οι τελευταίες «άλλαξαν χέρια». Η συνολική επένδυση ήταν 20 εκατομμύρια ευρώ και ενισχύει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων αλλά και τις δυνατότητες διείσδυσης του Ομίλου AUTOHELLAS στην αγορά του αυτοκίνητου.

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των AUTODEAL και HYUNDAI HELLAS πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των από 28.12.2016 συμφωνιών εξυγίανσης οι οποίες επικυρώθηκαν με τις υπ' αριθ. 633/2017 και 632/2017 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η συνολική επένδυση στις ως άνω αυξήσεις ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται η επένδυση αυτή θα επιτρέψει τη διατήρηση και ενίσχυση της εσωτερικής τους οργάνωσης, την περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών τους, αλλά και την υποστήριξη και ανάπτυξη του δικτύου τους.

Το υπόλοιπο 30% των ως άνω αναφερόμενων εταιρειών παραμένει στην ιδιοκτησία του κ. Π. Δάβαρη, ο οποίος διατηρεί τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των δύο εταιρειών, για να ενισχύσει τη νέα κοινή προσπάθεια. Νέος διευθύνων σύμβουλος των δύο εταιρειών αναλαμβάνει ο κ. Γ. Βασιλάκης.

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των AUTODEAL και HYUNDAI HELLAS πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των από 28.12.2016 συμφωνιών εξυγίανσης, οι οποίες επικυρώθηκαν με τις υπ΄ αριθ. 633/2017 και 632/2017 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις από το παρελθόν μειώθηκαν στα 20 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ