Αύξηση 6,6% στον κύκλο εργασιών στον τομέα των αυτοκινήτων το γ΄ τρίμηνο

Αύξηση  6,6% στον κύκλο εργασιών στον τομέα των αυτοκινήτων το γ΄ τρίμηνο

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών του Γ΄ τριμήνου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2016, παρουσίασε αύξηση 6,6%

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Αυτοκινήτων (κλάδοι 45 και 451 της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2), με έτος βάσης 2010=100,0 και περίοδο αναφοράς το Γ΄ τρίμηνο 2017, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα στοιχεία, ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού τριμήνου ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:

• Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών του Γ΄ τριμήνου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2016, παρουσίασε αύξηση 6,6% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2017, μείωση 14,7%.

• Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 451 (πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων) του Γ΄ τριμήνου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Γ΄ τριμήνου 2016, παρουσίασε αύξηση 10,3% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2017, μείωση 18,8%.

• Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 του Γ΄ τριμήνου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2017 παρουσίασε αύξηση 2,8%.

• Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 451 του Γ΄ τριμήνου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 4,7%.

Επισημαίνεται ότι ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 του Β΄ τριμήνου 2017, ο οποίος ανακοινώθηκε ως προσωρινός στο προηγούμενο Δελτίο Τύπου, αναθεωρήθηκε από 79,5 σε 79,7 λόγω πρόσθετων στοιχείων που υποβλήθηκαν από επιχειρήσεις, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης του κλάδου 451 αναθεωρήθηκε από 73,4 σε 73,9.

Ως εκ τούτου, οι ετήσιες μεταβολές τους αναθεωρήθηκαν από -6,1% σε -5,9% και από -9,3% σε -8,7%, αντίστοιχα.