Επιστολή φωτιά στα ταμεία: Καλούνται να δώσουν και τα τελευταία ευρώ τους

Επιστολή φωτιά στα ταμεία: Καλούνται να δώσουν και τα τελευταία ευρώ τους
Και τα… ρέστα τους καλούνται να μεταφέρουν εντός της ημέρας στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δημοσίου προκειμένου να καταστεί εφικτή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ταμείων, δηλαδή η καταβολή των συντάξεων.

Με χθεσινή επιστολή τους προς τις διοικήσεις, οι κ.κ Σκουρλέτης και Στρατούλης, «παρακαλούν εντός της ημέρας, εφόσον υπάρχουν πλεονάζοντα κεφάλαια, να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες μεταφοράς διαθεσίμων στον λογαριασμό διαθεσίμων της Τράπεζας της Ελλάδας».

Ο υπουργός και ο αναπληρωτής του, υπενθυμίζουν μέσω της επιστολής ότι την ευθύνη για την άμεση εφαρμογή του νόμου –δηλαδή τη μεταφορά όσων διαθεσίμων έχουν απομείνει στο λογαριασμό της ΤτΕ φέρουν οι διοικήσεις των ταμείων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα υπόλοιπα που έχουν απομείνει δεν ξεπερνούν τα 350-400 εκατ. ευρώ αλλά ακόμη και τα ποσά αυτά κρίνονται απολύτως αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή των συντάξεων αυτόν τον μήνα

Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Σας υπενθυμίζουμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.3586/2007 «Τα πλεονάζοντα κεφάλαια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που σχηματίζονται πέραν από τις τρέχουσες υποχρεώσεις αυτών στους λογαριασμούς ταμιακής διαχείρισης μεταφέρονται υποχρεωτικά στο λογαριασμό διαθεσίμων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 1611/1950 (ΦΕΚ 304 Α’), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του ν.δ. 2999/1954 (ΦΕΚ 211 Α’)».

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, παρακαλούμε εντός της καταληκτικής ημερομηνίας 30ης Ιουνίου 2015, εφόσον υπάρχουν πλεονάζοντα κεφάλαια, να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες μεταφοράς διαθεσίμων στο λογαριασμό διαθεσίμων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η εκτέλεση της μεταφοράς, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, θα επαληθευτεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.

Τέλος, επισημαίνεται η ευθύνη των επικεφαλής των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των Οικονομικών Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 & 25 του ν.4270/2014.

Δείτε την επιστολή ΕΔΩ