ΕΛΣΤΑΤ: Κάμψη3,5% στις τιμές έργων κατασκευής νέων κτηρίων

ΕΛΣΤΑΤ: Κάμψη3,5% στις τιμές έργων κατασκευής νέων κτηρίων
Κάμψη 3,5% σημείωσε ο γενικός δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του 2ου τριμήνου 2014, σε

σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριμήνου 2013, έναντι μείωσης 0,6%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2013 προς το 2012.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κατά το 2ο τρίμηνο 2014, σε σύγκριση με το δείκτη του 1ου τριμήνου 2014, σημείωσε μείωση 0,5%, έναντι μείωσης 0,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2013.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2012 – Ιουνίου 2013, σημείωσε μείωση 2,4%, έναντι μείωσης 0,7%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός είκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του 2ου τριμήνου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριμήνου 2013, σημείωσε μείωση 3,3%, έναντι μείωσης 1,1%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2013 προς το 2012.

Ο δείκτης κατά το 2ο τρίμηνο 2014, σε σύγκριση με το δείκτη του 1ου τριμήνου 2014, σημείωσε μείωση 0,5%, έναντι μείωσης 0,3%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2013.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2012 – Ιουνίου 2013, παρουσίασε μείωση 2,5%, έναντι μείωσης 0,6%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ