Το νέο χαράτσι στα ακίνητα από το «α» έως το «ω»

Το νέο χαράτσι στα ακίνητα από το «α» έως το «ω»
Πόσα πρέπει να πληρώσω; Πότε θα έρθει το χαράτσι; Θα μου κόψουν το ρεύμα αν δεν ανταποκριθώ; Ανήκω στις "ευαίσθητες ομάδες" που θα γλιτώσουν το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης; Απαλλάσσεται κάποιο από τα ακίνητά μου; Με το που ανακοινώθηκε η επιβολή του ειδικού τέλους ακινήτων, οι ιδιοκτήτες των περίπου επτά εκατομμυρίων ακινήτων που ηλεκτροδοτεί η ΔΕΗ αγανακτούν και ψάχνονται. Το fpress.gr σε μια προσπάθεια να δώσει όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις δημοσιεύει Ένα χρήσιμο εργαλείο για τον αυτόματο υπολογισμού του τέλους Αναλυτικούς πίνακες για το χαράτσι ανά τετραγωνικό σε 200 περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια Απαντήσεις στα 10+1 βασικότερα ερωτήματα


1. Σε ποιον επιβάλλεται το τέλος;
Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας βαρυνόμενοι είναι οι συνιδιοκτήτες κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός από αυτούς. Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.

2. Έχει ληφθεί πρόνοια για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, πολύτεκνους, επιδοτούμενους ανέργους και ανάπηρους;

Για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εισάγεται ειδικός συντελεστής προσδιορισμού του τέλους (€ 0,5), ανεξάρτητα από τον χρόνο δόμησης του ακινήτου (και εφόσον αυτό βρίσκεται σε περιοχή τιμής ζώνης κάτω των € 3.000 ανά τ.μ.). Καθ’όλη τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, το υπουργείο Οικονομικών έσβηνε και ξανάγραφε τη διάταξη για το ποιοι θα είναι αυτοί που θα υπαχθούν τελικώς στην ειδική κατηγορία (δηλαδή αυτή που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να πληρώσουν 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο). Ενώ αρχικά εμφανίζονταν να την γλιτώνουν οι επιδοτούμενοι άνεργοι του ΟΑΕΔ, τώρα στη θέση τους μπήκαν οι μακροχρόνια άνεργοι. Τις τελευταίες αλλαγές που επήλθαν στην τροπολογία –και οι οποίες στην πλειοψηφία τους αφορούν στις κοινωνικές ομάδες που θα πέσουν στα «μαλακά» μπορείτε να τις δείτε κάνοντας κλικ εδώ.

3. Πώς υπολογίζεται το έκτακτο ειδικό τέλος;
Για τον υπολογισμό του τέλος λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης (με βάση τα οποία λογίστηκε το τέλος ακίνητης περιουσίας στο ακίνητο), το εμβαδό του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου.

4. Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους;
Οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από το έκτακτο ειδικό τέλος ταυτίζονται με τις απαλλαγές που προβλέπονται στο νόμο (παρ. 7, άρ. 24, ν. 2130/1993)
Στον συγκεκριμένο νόμο υπάγονται:
α) Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.
β) Στους Ναούς, στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Άγιο Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα Θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.
γ) Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκευτικά δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και την διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.
δ) Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.
ε) Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α`) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.
στ) Στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεως για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών.
ζ) Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.
η) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και
θ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:
- Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία)
- Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.
- Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.
ι) Τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για αγροτική ή κτηνοτροφική εργασία.

5. Σε τι είδους ακίνητα επιβάλλεται το τέλος;
Επιβάλλεται πάνω στις δομημένες επιφάνειες που ηλεκτροδοτούνται για οικιακή ή εμπορική χρήση και οι οποίες αποτελούν την βάση και για το τέλος της ακίνητης περιουσίας υπέρ των Ο.Τ.Α. (άρ. 24, ν. 2130/1993).


6. Πώς γίνεται ο υπολογισμός του τέλους;
Με την εφαρμογή δέκα συντελεστών, από 0,5 (για τις ευπαθείς ομάδες) έως και 16 ευρώ (για πολύ ακριβές περιοχές) ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και την εφαρμογή συντελεστή προσαύξησης για τα νεόδμητα κτίρια. Ρόλο στο ύψος του τέλους παίζει και η παλαιότητα του ακινήτου. Αν ληφθούν υπόψη και οι δύο παράγοντες, (τιμή ζώνης και παλαιότητα) προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας:

0-4 έτη

5-9 έτη

10-14 έτη

15-19 έτη

20-25 έτη

έως 26 έτη

έως 500 ευρώ

3,75

3,6

3,5

3,3

3,2

3,0

501-1000 ευρώ

5

4,8

4,6

4,4

4,2

4,0

1001-1500 ευρώ

6,25

6,0

5,8

5,5

5,3

5,0

1501-2000 ευρώ

7,5

7,2

6,9

6,6

6,3

6,0

2001-2500 ευρώ

10

9,6

9,2

8,8

8,4

8,0

2500-3000 ευρώ

12,5

12,0

11,5

11,0

10,5

10,0

3001-4000 ευρώ

15

14,4

13,8

13,2

12,6

12,0

4001-5000 ευρώ

17,5

16,8

16,1

15,4

14,7

14,0

5001 ευρώ και πάνω

20

19,2

18,4

17,6

16,8

16,0

7. Δεν μου είναι εύκολο να κάνω πράξεις. Μπορείτε να βοηθήσετε στον υπολογισμό;

Το fpress.gr ανέπτυξε για εσάς μια εφαρμογή που θα σας επιτρέψει να υπολογίσετε πολύ εύκολα το ειδικό τέλος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συμπληρώσετε την τιμή ζώνης και την παλαιότητα του ακινήτου. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

8. Πώς εξασφαλίζεται η εισπραξιμότητα του τέλους;
Το θέμα της εισπραξιμότητας του τέλους κατέστησε επιβεβλημένη την ανάγκη επιβολής του με βάση τα δεδομένα των μηχανογραφικών καταστάσεων της ΔΕΗ.

9. Ναι αλλά δεν γνωρίζω το τέλος στην περιοχή μου

Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα βλέποντας τους πίνακες που ετοιμάσαμε για περισσότερες από 200 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για το λεκανοπέδιο κάντε κλικ εδώ

ενώ για την επαρχία κάντε κλικ εδώ.


10. Πώς καταβάλλεται το ειδικό έκτακτο τέλος;
Το ειδικό έκτακτο τέλος συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:
- για το 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012,
- για το 2012 σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012.
11. Υπάρχουν κυρώσεις αν δεν καταβληθεί το τέλος;
Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στη διακοπή του ρεύματος και δεν το επαναχορηγούν μέχρι την εξόφλησή του. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση ρεύματος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο συνδρομητή ενημερώνουν το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) Η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος δεν επιτρέπεται αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ