Τεχνική Ολυμπιακή: Συμφωνία με την Intrum Hellas για την απόκτηση χαρτοφυλακίου έως 186 ακινήτων

Τεχνική Ολυμπιακή: Συμφωνία με την Intrum Hellas για την απόκτηση χαρτοφυλακίου έως 186 ακινήτων

Ήδη καταβλήθηκε από τη Θυγατρική στις πωλήτριες εταιρείες προκαταβολή

Συμφωνία ύψους 19,8 εκατ. ευρώ με την Intrum Hellas για την απόκτηση χαρτοφυλακίου έως 186 ακινήτων, μέσω της θυγατρικής της «Luxury Life Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», ανακοίνωσε η Τεχνική Ολυμπιακή.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Σε συνέχεια της από 24.5.2023 ανακοίνωσής της, η Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η θυγατρική εταιρεία αυτής με την επωνυμία «Luxury Life Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» (εφεξής: Θυγατρική) προέβη σε κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού με τις εταιρείες ειδικού σκοπού (πωλήτριες), τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει η «Intrum Hellas REO Solutions A.E.», με αντικείμενο την απόκτηση χαρτοφυλακίου έως 186 ακινήτων.

Το τίμημα για την ως άνω συναλλαγή θα ανέλθει έως του ποσού των δέκα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€19.800.000).

Ήδη καταβλήθηκε από τη Θυγατρική στις πωλήτριες εταιρείες προκαταβολή ανερχόμενη σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 4.564.500). Η συναλλαγή θα υλοποιηθεί σταδιακά με την κατάρτιση των συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης των ακινήτων.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ