Επαγγελματικά ακίνητα: Ανοδικά οι τιμές και τα μισθώματα το 2022 – Σημαντική αύξηση στην Αθήνα

Επαγγελματικά ακίνητα: Ανοδικά οι τιμές και τα μισθώματα το 2022 – Σημαντική αύξηση στην Αθήνα

Τι δείχνει η έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος

Ανοδικά συνέχισαν να κινούνται τόσο οι τιμές όσο και τα μισθώματα των επαγγελματικών ακινήτων το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ειδικότερα, σε σύγκριση με το 2021, οι τιμές γραφείων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 2,6% και των μισθωμάτων γραφείων όλων των κατηγοριών κατά 1,6%. Επίσης, οι τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών το 2022 αυξήθηκαν κατά 5% και των μισθωμάτων καταστημάτων όλων των κατηγοριών κατά 4,6%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές γραφείων αυξήθηκαν σημαντικά στην Αθήνα, με ηπιότερο ρυθμό στη Θεσσαλονίκη, ενώ μειώθηκαν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τα καταστήματα, οι τιμές εκτινάχθηκαν στην Αθήνα, ενώ αξιοσημείωτη άνοδο σημείωσαν και οι τιμές σε Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος:

Δείκτες γραφείων

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το 2022 οι ονομαστικές τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 2,6% σε σχέση με το 2021 για το σύνολο της Ελλάδος, έναντι αντίστοιχης αύξησης 1,7% το 2021. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το 2022 οι ονομαστικές τιμές γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν μέση ετήσια αύξηση 5,1% στην Αθήνα, 2,7% Θεσσαλονίκη, ενώ μειώθηκαν κατά 0,6% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Κατά το β΄ εξάμηνο του 2022, οι ονομαστικές τιμές των γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας παρουσίασαν αύξηση 2,2% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2022 (προσωρινά στοιχεία). Tο β΄ εξάμηνο του 2021, οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση 1,2% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ κατά το α΄ εξάμηνο του 2022 κατέγραψαν αύξηση 0,9% (αναθεωρημένα στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το β΄ εξάμηνο του 2022 οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 3,7% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, κατά 1,6% στη Θεσσαλονίκη και οριακά κατά 0,3% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Για το σύνολο του 2022, τα μισθώματα γραφείων, όλων των κατηγοριών, σε ονομαστικούς όρους για το σύνολο της Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 1,6% (προσωρινά στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των μισθωμάτων για την Αθήνα ανήλθε σε 2,7%, στη Θεσσαλονίκη σε 5,9%, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα μειώθηκε κατά 0,5%.

Τα μισθώματα των γραφείων, κατά το β΄ εξάμηνο του 2022, για το σύνολο της χώρας, κατέγραψαν αύξηση 1,1% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2022 (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής των μισθωμάτων ήταν 0,6% κατά το β΄ εξάμηνο του 2021 και 0,8% κατά το α΄ εξάμηνο του 2022 (αναθεωρημένα στοιχεία).

Δείκτες καταστημάτων

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το 2022 οι ονομαστικές τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 5,0% σε σχέση με το 2021, για το σύνολο της Ελλάδος, έναντι αύξησης 2,5% το 2021. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών ήταν 6,9% για την Αθήνα, 2,7% για τη Θεσσαλονίκη και 2,6% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Το β΄ εξάμηνο του 2022, οι ονομαστικές τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, για το σύνολο της χώρας (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής ήταν 1,9% το β΄ εξάμηνο του 2021 και 2,8% το α΄ εξάμηνο του 2022 (αναθεωρημένα στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το β΄ εξάμηνο του 2022 οι ονομαστικές τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση 3,2% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και 1,5% στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2022.

Για το σύνολο του 2022, τα μισθώματα των καταστημάτων όλων των κατηγοριών σε ονομαστικούς όρους, για το σύνολο της χώρας, κατέγραψαν μέση ετήσια αύξηση 4,6% (προσωρινά στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των μισθωμάτων ήταν ο ίδιος (4,6%) τόσο για την Αθήνα όσο και για τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Κατά το β΄ εξάμηνο του 2022, τα μισθώματα των καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 1,8% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2022 για το σύνολο της χώρας (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης των μισθωμάτων ήταν 1,5% κατά το β΄ εξάμηνο του 2021 και 2,9% κατά το α΄ εξάμηνο του 2022 (αναθεωρημένα στοιχεία).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ