Επ. Ανταγωνισμού: Έλεγχοι στις αγορές φαρμακευτικών προϊόντων

 Επ. Ανταγωνισμού: Έλεγχοι στις αγορές φαρμακευτικών προϊόντων

Αφορά τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στο πλαίσιο καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης

 

Στη διενέργεια αιφνίδιου ελέγχου σε επιχείρηση προχώρησε σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού "στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας στις αγορές παραγωγής και προμήθειας φαρμακευτικών προϊόντων, αναφορικά με τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στο πλαίσιο καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης" σύμφωνα με ανακοίνωσή της.
Ο έλεγχος αποτελεί ένα προκαταρκτικό βήμα στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί για τον εντοπισμό αντί-ανταγωνιστικών πρακτικών βάσει των διατάξεων του ν. 3959/2011.
Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων δεν προδικάζει ότι οι επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων έχουν εμπλακεί σε αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.
Η επιτροπή δηλώνει ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της θα συνεχίσει να παρεμβαίνει κατά άμεση προτεραιότητα όπου κρίνεται απαραίτητο και θα εξετάζει κάθε σχετική περίπτωση που θα υποπέσει στην αντίληψή της, με την υποβολή καταγγελίας, αίτησης επιείκειας ή ανώνυμων σχετικών πληροφοριών μέσω του ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος (whistleblowing) και θα επιβάλλει αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις που τυχόν εφαρμόζουν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ