Ιαπωνική αναβάθμιση στο ελληνικό αξιόχρεο

Ιαπωνική αναβάθμιση στο ελληνικό αξιόχρεο
Στη βαθμίδα Β- με σταθερή προοπτική, από τη βαθμίδα CC, αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας σε ξένο και εγχώριο νόμισμα , ο ιαπωνικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης R & I (Rating and Investment Information), ο οποίος σύμφωνα με την αιτιολόγήσή του

η ελληνική οικονομία φθάνει στο κατώτερο σημείο της και το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αρχίσει πιθανόν να μειώνεται σε ένα έως δύο χρόνια.

«Η ελληνική οικονομία επιτέλους φθάνει στο κατώτερο σημείο της. Με τη δημοσιονομική προσαρμογή να εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο έγινε θετικό. Το δημόσιο χρέος είναι ογκώδες σε σχέση προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), αλλά θα αρχίσει πιθανότατα να μειώνεται σε ένα έως δύο χρόνια, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου.
Η δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους από το ελληνικό δημόσιο έχει αυξηθεί από το χαμηλότερο επίπεδό της, λόγω της βελτίωσης της χρηματοδοτικής θέσης του.
Ο οίκος προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί εφέτος με ρυθμό 0 έως 1%, λόγω της αύξησης των εξαγωγών και της ανάκαμψης των επενδύσεων. Ο ιαπωνικός οίκος αναβάθμισε αντίστοιχα στο B- από CC το αξιόχρεο του Οργανισμού Ελληνικών Σιδηροδρόμων, αναφέροντας ότι η επιχείρηση έχει μία αμετάκλητη και χωρίς όρους εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ