Πώς θα ρυθμίζετε τα χρέη στην εφορία μετά την 1/1/2020

Όλες οι αλλαγές που προετοιμάζει η κυβέρνηση ενσωματωμένες στο εργαλείο οικονομικής ενημέρωσης

Πώς θα ρυθμίζετε τα χρέη στην εφορία μετά την 1/1/2020

Αυξάνονται σε 24 οι δόσεις για τη ρύθμιση των οφειλών στην εφορία που θα καταστούν ληξιπρόθεσμες μετά την 1/1/2020. Όμως, ο μεγαλύτερος αριθμός δόσεων δεν θα ισχύει για όλους παρά μόνο για όσους πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο που τίθεται. Όσοι έχουν αποδοχές έως 10.000 ευρώ θα έχουν διασφαλισμένες τις 24 δόσεις ενώ κανείς δεν θα πέφτει κάτω από τις 12 δόσεις όποιο και αν είναι το εισόδημά του. 

Η νέα ρύθμιση θα αφορά αποκλειστικά τα χρέη που θα καταστούν ληξιπρόθεσμα μετά την 1/1/2020 και όχι αυτά του 2019 τα οποία θα εξακολουθήσουν να ρυθμίζονται σε έως και 12 δόσεις. Το επιτόκιο -με τις μέχρι τώρα πληροφορίες- θα παραμείνει στο 5,05% ενώ για τον καθορισμό των δόσεων (αν δηλαδή θα είναι 12, 13, 15 ή 24) θα χρησιμοποιείται η ίδια κλίμακα που εφαρμόστηκε και για τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Με αυτά τα δεδομένα, η νέα πλατφόρμα υπολογισμού των δόσεων, θα διαμορφώνεται ως εξής: