Φόρος ενοικίων και Airbnb: Προτιμότερη η είσπραξη στο όνομα εταιρείας ή στο όνομα φυσικού προσώπου;

Φόρος ενοικίων και Airbnb: Προτιμότερη η είσπραξη στο όνομα εταιρείας ή στο όνομα φυσικού προσώπου;

Μετά και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των βραχυχρόνιων μισθώσεων, δεν είναι δίλημμα πλέον μόνο για μεγαλοϊδιοκτήτες. Με την άνθηση του Airbnb -η οποία φέρνει περισσότερα έσοδα στους ιδιοκτήτες ταυτόχρονα όμως και έξοδα- αλλά και τις συζητήσεις σχετικά με το αν πρέπει να μπουν περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, χρειάζεται προσεκτική μελέτη. Το ζήτημα δεν είναι μόνο η είσπραξη αλλά και τα έξοδα που γίνονται κάθε χρόνο. Πώς αντιμετωπιζόμαστε φορολογικά αν συνεχίσουμε να δηλώνουμε το εισόδημα ως φυσικά πρόσωπα και πως αν το εισόδημα εμφανίζεται να το εισπράττει μια εταιρεία; Δείτε όλη την ανάλυση και κάντε μόνοι σας τους υπολογισμούς 

Με την άνθηση του Airbnb -η οποία φέρνει περισσότερα έσοδα στους ιδιοκτήτες ταυτόχρονα όμως και έξοδα- αλλά και τις συζητήσεις σχετικά με το αν πρέπει να μπουν περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, χρειάζεται προσεκτική μελέτη. Το ζήτημα δεν είναι μόνο η είσπραξη αλλά και τα έξοδα που γίνονται κάθε χρόνο. Πώς αντιμετωπιζόμαστε φορολογικά αν συνεχίσουμε να δηλώνουμε το εισόδημα ως φυσικά πρόσωπα και πως αν το εισόδημα εμφανίζεται να το εισπράττει μια εταιρεία; Δείτε όλη την ανάλυση και κάντε μόνοι σας τους υπολογισμούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ