Επ. Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το δελτίο της Attica Bank και η διαγραφή της Byte

 Επ. Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το δελτίο της Attica Bank και η διαγραφή της Byte

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε:

- Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας "Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία" για την εισαγωγή α) 271.448.946 παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της και β) των ισάριθμων νέων μετοχών που θα προκύψουν από την μετατροπή των τίτλων, στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας "BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε." από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του ν. 3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ