Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Επιβολή προστίμων σε Μοτοδυναμική και Eurobank

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Επιβολή προστίμων σε Μοτοδυναμική και Eurobank

 

Πρόστιμα 8.000 ευρώ αποφάσισε το ΔΣ για παράβαση υποχρεώσεων γνωστοποίησης

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 948η/18.3.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης δημοσιοποίησης μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής μετόχου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.
Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε., καθολική διάδοχο της εταιρίας GRIVALIA PROPERTIES AΕΕΑΠ, για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από προβλέπονται από το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης δημοσιοποίησης μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής μετόχου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας GRIVALIA PROPERTIES AΕΕΑΠ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ