ΧΑ: 21 Μαρτίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Quest

 ΧΑ: 21 Μαρτίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Quest

Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,44 και η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών της εταιρείας, σε αναλογία 2 νέες δωρεάν κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή.

Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022, ενώ ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών είναι η Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ