ΕΧΑΕ: Παραίτηση Μ. Ανδρεάδη από τη θέση του Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών

 ΕΧΑΕ: Παραίτηση Μ. Ανδρεάδη από τη θέση του Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών

Μέχρι την επιλογή του στελέχους που θα καλύψει τον ρόλο του αποχωρούντος, χρέη Επιτελικού Διευθυντή στην άνω επιτελική διεύθυνση θα εκτελεί ο Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών κ. Νικόλαος Κοσκολέτος

Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (ATHEX) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την από 9.2.2022 παραίτηση του κ. Μιχάλη Ανδρεάδη από τη θέση του Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 10.02.2022 αποφάσισε ότι, μέχρι την επιλογή του στελέχους που θα καλύψει τον ρόλο του αποχωρούντος, χρέη Επιτελικού Διευθυντή στην άνω επιτελική διεύθυνση θα εκτελεί ο Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών κ. Νικόλαος Κοσκολέτος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ