ΧΑ: Αύριο αρχίζει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Attica Bank

ΧΑ: Αύριο αρχίζει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Attica Bank

Στις 21 Οκτωβρίου η έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΙΛΥΔΑ Α.Ε.»

 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

Έναρξη διαπραγμάτευσης των 16.541.878 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ATTICA BANK A.T.E.» (ISIN:GRS001003037), σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω μετατροπής ισάριθμων παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών.

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΙΛΥΔΑ Α.Ε.» (ISIN:GRS475003018) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,45, κατόπιν της μείωσης ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας.

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της εταιρίας «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» (ISIN:GRS433003019) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €3,4375 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών της εταιρίας, σε αναλογία 4 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021, ενώ ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών είναι η Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ