Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε από την ΕΚ το Ενημερωτικό Δελτίο της Attica Bank

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε από την ΕΚ το Ενημερωτικό Δελτίο της Attica Bank

Eισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 16.541.878 warrants και των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την μετατροπή των τίτλων της εταιρείας

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 931η/4.10.2021 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 16.541.878 παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) και των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την μετατροπή των τίτλων της εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ