Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Χριστόδουλος Αίσωπος.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος ο Χριστόδουλος Αίσωπος (Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA TRUST)
Α’ Αντιπρόεδρος ο Θεοφάνης Μυλωνάς (Διευθύνων Σύμβουλος EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.)
Β’ Αντιπρόεδρος ο Αριστοτέλης Καρυτινός (Διευθύνων Σύμβουλος, PRODEA INVESTMENTS)
Γραμματέας ο Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος (Διευθύνων Σύμβουλος, ATHOS ASSET MANAGEMENT)
Ταμίας ο Γεώργιος Χρυσικός (Εκτελεστικός Διευθυντής, ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)
Μέλος η Μαρία-Μαρίνα Βασιλικού (Γενική Διευθύντρια Ε.Θ.Ε.)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ